EKSKLUZIVNO: KAKO EOL PETROL URUŠAVA KREDIBILITET MEĐUNARODNOG AERODROMA SARAJEVO-UMJESTO DA OBJAVI POSJEDOVANJE DOZVOLA PRIJETI!!! EOL PETROL “PRITIŠĆE” AERODROM ” DA ISHODUJE” DOZVOLU?!

Javnost je ovih dana, zahvaljujući visprenoj Ramizi Šendro, koja, medju ostalim ukazuje i na devijacije kada je riječ o izboru dobavljača pogonskog goriva za Medjunarodni aerodrom Sarajevo,   ponovo u posjedu još jednog u nizu dopisa firme “Eol Petrol” prema Medjunarodnom aerodromu Sarajevo iz kojeg se jasno vidi da ne posjeduje potrebne dozvole koje kredibilan dobavljač, u ovom slučaju za Aerodrom Sarajevo, mora posjedovati.
Citat I.DIO : „Dozvola ili mišljenje nadležnih ministarstava, a u vezi sa potrebom posjedovanja Okolinske dozvole, Vodne dozvole te Upotrebne dozvole za ranije navedeno. Inspektor nas je obavijestio da je ISTO POTREBNO za Skladište (kontejner) za uzorkovanje goriva, te SKLADISTE JET A1”. NEMA DOZVOLE!
Citat II. : „U skladu sa činjenicom da je Međunarodni aerodrom Sarajevo (u nastavku teksta MAS) nosilac svih dozvola, ovom prilikom molimo organizovanje zajedničkog sastanka, te dogovor oko zajedničkog nastupanja za ishodovanje potrebnih dozvola”  Dakle MOLBA ZA ISHODOVANJE DOZVOLA kao direktna potvrda neposjedovanja istih!
OVIM AKTOM EOL PETROL, DAKLE,  PRIZNAJE NEPOSTOJANJE UPOTREBNE DOZVOLE, JER SU OZBILJNE I ODGOVORNE INSTITUCIJE VLASTI SAMO RADILE SVOJ POSAO.
NA KOGA JE RED DA REAGUJE? KO TREBA SVE OVO DA ISPITA? DA LI SU TAČNE INFORMACIJE DA (NE) POSTOJE DOZVOLE? ZAŠTO I KAKO SE AERODROM UPUSTIO U OVU AVANTURU?
JE LI VRIJEME DA AERODROM PRODIŠE I DA SE RADI U SKLADU SA ZAKONOM? OVO NAM NE LIČI DA JE SVE PO ZAKONU? pita se Šendro.
Prilog: Dio dopisa Predmet: Molba za ishodovanje dozvola za početak korištenja skladišta za JET A1 instaliranog u sklopu Avioservisa EOL PETROLA od 14.09.2023. (Ramiza Šendro)