MADI -EVROPSKA NAJKOMPANIJA, DIREKTOR MAID JABANDŽIĆ EVROPSKI NAJMENADŽER

Direkcija evropske nezavisne agencije za izbor i promociju najuspješnijih poslovnih ljudi i kompanija, dodijelila je najviše priznanje  „EVROPSKI NAJMENADŽER & NAJKOMPANIJA – SUPER ŠAMPIONI BIZNISA“  gospodinu Maidu Jabandžiću, direktoru društva MADI i kompaniji MADI, za vrhunske menadžerske domete, izuzetno uspješno vođenje, kontinuiran rast, razvoj i stabilno poslovanje kompanije u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda.

BiH ima najkompaniju i najmenadzera

Vlasnik i osnivač kompanije MADI iz Tešnja, Ishak JABANDŽIĆ, zajedno sa suprugom Minkom, 1989. godine otvorio je trgovinu koja se bavila prodajom mješovite robe. Iz tog vremena i datiraju prvi koraci u trgovačkoj djelatnosti, iz čega će poslije i nastati ova uspješna porodična kompanija. Planskim razvojem i predanošću vlasnika i zaposlenih, javljala se potreba za proširenjem kapaciteta u toj oblasti, tako da od 1997. godine kompanija MADI ulazi u posao prodaje bijele tehnike, najprije u industrijskoj zoni u Bukvi, općina Tešanj. Prateći potrebe tržišta u prehrambenoj industriji, a u skladu s poduzetnošću tešanjskih privrednika,  2000. godine značajna sredstva uložena su u proizvodnju pilećih proizvoda, što će, posmatrajući iz današnje perspektive, odrediti konačno pozicioniranje kompanije MADI.

“Madi”-Trud i predanost se uvijek isplate

„Naravno da čovijeku imponuju takve stvari. Ova priča traje već 35 godina i svakako da je ovo, praktično vrhunac našeg uspjeha. Jako smo sretni i počašćeni što je upravo naša kompanija, sa mnom na čelu, među ovogodišnjim laureatima ove prestižne nagrade.“, kazao je Maid Jabandžić, direktor društva.

Jabandžić: Timskim radom do uspjeha

Kompanija MADI zajedno sa svojim kćerkama firmama trenutno upošljava blizu 800 uposlenih.

Predanost radu, kvalitetu i odgovornom poslovanju

„Agrofarms d.o.o. jedna je od naših najvećih investicija – bavi se proizvodnjom žitarica i uzgojem goveda. Kompanija Euro Meat d.o.o. u Maglaju bavi se proizvodnjom, prodajom i distribucijom crvenog mesa. U toj, kao što rekoste, porodici MADI je i „Veterinarska stanica d.o.o. Tešanj“, zatim kompanija Agromix d.o.o., koja se bavi proizvodnjom stočne hrane i prometom sirovina za stočnu hranu, a u koju smo investirali kada je proizvodnja u pitanju oko 19 miliona konvertibilnih maraka i ljestvicu kvaliteta podigli na zavidan nivo. To je danas jedan od najvećih proizvođača stočne hrane u državi, a svakako smo lider u toj branši u regionu. Razlog je vrlo jednostavan, MADI, kojem treba blizu 70.000 tona hrane za piliće godišnje je ogroman potrošač, a pored toga, proizvodnju plasiramo i na druga tržišta.
MI – POWER se bavi proizvodnom električne energije, a MADI GmbH izgradnjom i tgovinom nekretninama.
MADI je u nekom „automatskom modu“ i svaki rukovodilac zna sve šta, kada i kako treba da uradi i poduzme, jer smo se mi, porodično, između sebe, podijelili i dogovorili da svako od nas ima svoj zadatak kada su u pitanju sve naše kompanije. Činjenica je da je da smo započeli jako puno projekata i siguran sam da će to sve biti izuzetno uspješno, posebno zato što smo svi opredijeljeni da se borimo, trudimo i radimo i koristimo dosta energije na nove firme.“ – istakao je Jabandžić.

Ovu prestižnu nagradu za gospodina Jabandžića i kompaniju MADI u ime organizacionog odbora uručio je počasni član gosp. Stipe Mesić. Afirmativa.ba