120 MLADIH AMBASADORA PRIBLIŽAVA ZAPADNI BALKAN STANDARDIMA EU

Kao dio regionalnog komunikacijskog programa EU za šest država  Zapadnog Balkana, 2020. godine  je kreiran projekt „Mreža mladih evropskih ambasadora“ (YEAs).  Cilj je potaknuti omladinski aktivizam kao snagu za postizanje društvenih promjena u različitim oblastima. „Mreža mladih evropskih ambasadora“ okuplja 120 mladih ambasadora, po 20  iz Srbije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Crne Gore i BiH. Jedan od njih, mladi ambasador za kulturu  je i Adi Softić iz Maglaja.

-Naš cilj jeste da potaknemo mlade ljude da postanu utjecajni glasovi u svojim sredinama i naš zadatak i jeste da budemo katalizator pozitivnih promjena u našem društvu s ciljem integrisanja i promovisanja vrijednosti EU i kulture na našim prostorimaističe Softić.

Ova asocijacija mladih nastoji proširiti vrijednosti na kojima počiva EU i doprinijeti podizanju svijesti  o saradnji EU sa partnerima na Zapadnom Balkanu, ali i da predstavi I analizira  rezultate ove saradnje. Posebno u lokalnim zajednicama.

-Jačanja glasa mladih ljudi u svim sredinama s posebnim fokusom na manje zajednice u BiH i jačanja lokalnih demokratija i kulturnih evropskih vrijednosti u koje ubrajamo svakako okoliš i ljudska prava i sve ono što mlade ljude zanima za jačanje svog života u lokalnoj zajednici-pojašnjava  Adi Softić.

Omladinski ambasadori biraju se na mandat od tri godine. Javni poziv otvoren je do 30. juna, a pravo prijave imaju mladi sa područja Zapadnog Balkana ne stariji od 29 godina. Afirmativa.ba