20 GODINA KOMPANIJE “SARAČEVIĆ” IZ TEŠNJA-DRUŠTVENO ODGOVORNA, CERTIFICIRANA KOMPANIJA- POUZDAN PARTNER NAJVEĆIM EVROPSKIM I SVJETSKIM KOMPANIJAMA

Kompanija “Saračević” iz Tešnja dvije decenije uspješno gradi lidersku poziciju u svojoj branši

DRUŠTVENO ODGOVORNA, CERTIFICIRANA KOMPANIJA- POUZDAN

                                         PARTNER  NAJVEĆIM EVROPSKIM I SVJETSKIM KOMPANIJAMA

      

NOVI PROIZVODNI PROSTORI, BONITETNA IZVRSNOST, DRUŠTVENA ODGOVORNOST, REORGANIZACIJA MENADŽMENTA I BOGATO ISKUSTVO-SIGURAN PUT U NOVE POSLOVNE USPJEHE.           

U prisustvu brojnih zvanica iz privrednog, javnog i političkog života, kao  poslovnih partnera iz zemlje i inozemstva, svečanim otvaranjem novog proizvodnog pogona kompanija “Saračević” iz Tešnja na najbolji je način obilježila 20 godina više nego uspješnog postojanja i rada. Bila je ovo prilika da se uruče zahvalnice i priznanja poslovnim partnerima, ali i zaslužnim insitucijama i pojedinicima.

Kompanija Saračević je danas pouzdan partner kupcima u zemlji, ali i inostranstvu, no, da bi to postali iza njih je put koji je sa sobom nosio razne izazove. Kompanija ima 60 uposlenih koji su raspoređeni u tri profitna sektora: veleprodaja, servis centar i HWP program.

Kompanija “Saračević” je danas pouzdan partner kupcima u zemlji, ali i inostranstvu, no, da bi to postali iza njih je put koji je sa sobom nosio razne izazove. Kompanija ima 60 uposlenih koji su raspoređeni u tri profitna sektora: veleprodaja, servis centar i HWP program.

20 godina razvoja i stalnog napredovanja

Kompanija u posljednje četiri godine bilježi rast veći od planiranog ne samo finansijski nego i u segmentu povećanja tržišnog udjela. Iz kompanije “Saračević” ističu da su posljednje dvije godine  pokazale da turbulencije koje se dešavaju na tržištu mogu donijeti neočekivane prilike za rast ali i izazove za finansiranje kao i nepredviđene rizike. O dvadesetogodišnjem putu kompanije Saračević director  Enes Omahić kaže;

-Kompanija je registrirana 2002. godine i narednih nekoliko godina obilježila je prva etapa ulaska u biznis kada je kompanija imala primarno jednog dobavljača i jednog kupca. Tokom druge faza je nastavljeno prepoznavanje potreba tržišta i vlasnik se odlučio na proširenje asortimana, kao i načina rada i ispunjavanja određenih zahtjeva kupaca. U tom periodu su nabavljene i prve pile za rezanje na dimenziju po zahtjevu kupca, kao i poluautomatski gasni rezač. Treća faza je podrazumijevala značajniji iskorak u smislu modernizacije i ulaska u jedan novi biznis, a to je upotreba CNC mašina i rezanje materijala CNC mašinama za potrebe kupaca, odnosno dijelova koji su faktički poluproizvod, te posebno partnerstvo sa švedskom kompanijom SSAB-priča Omahić.

Nakon toga uslijedila je reorganizacija i transformacija koja je podrazumijevala novu organizacionu strukturu.

 

-Vlasnik se odlučio na transformaciju vodjstva kompanije sa vlasničkog na profesionalni menadžment. Na čelo kompanije dolazi “Menadžment tim Saračević” (MTS)  i uspostavljanje MSS-a – “Menadžment sistema Saračević” koji predstavlja osavremenjen upravljački sistem kompanije baziran na zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 sa vizijom kompanije Saračević u budućnosti-zaključuje direktor Enes Omahić.

2016. godina kao prekretnica u razvoju biznisa

Prema riječima Admira Saračevića, direktora prodajnog marketinga, kompanija od 2016. godine radi po sasvim novom modelu jer je vlasnik Osmo Saračević odlučio da se povuče iz biznisa.

-Sjeo je sa svojom djecom i razgovarao o tome. Nije baš, bilo lako  objasniti u kojem novom pravcu će to ići. S obzirom da sam jedan od sinova ne mogu reći da smo, moj brat  Mirza i ja, u početku vjerovali u tu priču. Meni je to dosta teško palo. Dugo sam se nekako vidio na tom njegovom mjestu. S druge strane danas, kada pogledam gdje smo i kojim smo mi to putem prošli da bi stigli na ovaj nivo od 2016. godine, sada znam da je to bio jedini ispravan put za kompaniju, da bi  doživjela potrebnu I djelotvornu transformaciju. Kompanijom danas upravlja profesionalni menadžment tim, gdje naš vlasnik ima uvid u ono što se radi ali operativno nije vezan za biznis-priča Admir Saračević, director prodajnog marketinga.

 

Izvoz kao strateško opredjeljenje

Kako smo saznali u ovoj kompaniji strateško opredjeljenje kompanije “Saračević” jeste ulaganje u Servis centar odnosno u proizvodnju, što pokazuje i novi proizvodni pogon, koji je danas otvoren. Novi pogon se prostire na dvije etaže, te će omogućiti skraćenje roka izrade za kupce i doprinijeti konkurentnosti kompanije na tržištu.

 

-Novi proizvodni pogon podrazumijeva preseljenje trenutnog Servis centra na novu lokaciju. Kompanija “Saračević” je u međuvremenu investirala u dvije nove mašine: laser sa radnim stolom 2 na 6 metara i plazma sa gasnim rezačem 2,5 na 6. To su, dakle,  nove mašine. Jedna je već instalirana a druga će se instalirati u narednom periodu na toj novoj lokaciji, što će doprinijeti većem kapacitetu usluga kompanije “Saračević”, većoj stabilnosti i radu pogona u dvije smjene, umjesto dosadašnje tri smjene – kazao nam je Admir Saračević.

Osim ulaganja u proizvodne kapaciteta ovdje se vrše ulaganja i u obnovljive izvore energije, odnosno izgradnju solarnih elektrana. Iz kompanije “Saračević” ističu da su pouzdan partner na duge staze i da im je želja da svaki rok koji dogovore sa kupcem ispoštuju.

-Kompanija “Saračević” živi od kupaca, samim tim i svoje resurse stavlja na raspolaganje u tom smislu. Kad smo rekli raspoloživost isporuka i ostale performanse koje mi pratimo jesu pokazatelji da 95 % isporuka bude pravovremeno: u kvaliteti, traženoj količini i roku koji zahtijeva naš kupac. To podrazumijeva  kompletan servis, od momenta primanja narudžbe do realizacije i sve post-prodajne radnje koje se nakon toga događaju – govori Enes Omahić, direktor kompanije “Saračević”.

Danas su. Na svečanosti obilježavanja godišnjice kompanije uručene i specijalne zahvalnice za švedsku kompaniju “SSAB”, “S.C.Metalne konstrukcije iz Hrvatske”, “Global Metal Construction iz Usore”….

 

Kompanija Saračević certificirani HARDOX® WEARPARTS (HWP) partner u BiH

Svi glavni procesi u ovoj kompaniji su digitalizirani i prate se s ciljem osiguranja kontinuiteta procesa kao i ispunjenje ciljeva. Kompanija “Saračević” je od početka 2012. godine jedini certificirani HARDOX® WEARPARTS (HWP) partner u BiH.

-HWP program je jedan od strateških smjerova razvoja kompanije “Saračević”. Zbog toga je od početka 2022. godine taj segment je dobio sektorski organizacijski status unutar kompanije. Znači, očekujemo u budućnosti, da ćemo biti ne samo prepoznatljiv partner u BiH nego i u širem okruženju. Taj program je značajan za betonare, reciklaže, kamenolome, rudnike i to je specifična i veoma važna tržišna niša ovog programa.- – govori nam Mirza Saračević.

Osim ekskluzivnog prava da prodaju robu u izvornim dimenzijama  proizvođača SSAB Hardox, kompanija “Saračević” je i partner na projektu Hardox Wear Parts.

 

-Vlasnik kompanije “Saračević” je još 2011. godine prepoznao potencijal tog programa na tržištu. Iz tog razloga kompanija Saračević je vodila aktivnosti kako bi postala partner upravo sa takvim dobavljačem. Ono što karakteriše kompaniju “Saračević” kada je u pitanju HWP jeste brza reakcija i prepoznavanje zahtjeva kupaca  koji su specifični kada je u pitanju rješavanje odredjenih  problema – kazao je Mirza Saračević.

Certifikat bonitetne izvrsnosti

Kompanija “Saračević” svojim radom konstantno doprinosi pozitivnom poslovnom okruženju Bosne i Hercegovine. Još jedan pokazatelj za to je svakako i Certifikat bonitetne izvrsnosti, koji je dodijeljen ovoj kompaniji u 2017. godini kao potvrda dugogodišnjeg kvalitetnog i sistemskog poslovanja.

„Strateško opredjeljenje kompanije “Saračević” u pogledu proizvodnje je plasman proizvoda i usluga  na tržišta izvan BiH. To je u posljednjih pet godina dovelo do novih kupaca i projekata na tržištima izvan BiH, te podiglo učešće prihoda od prodaje kompanije Saračević sa 9% na 30% dok veleprodaja djeluje sa 70%. Naravno to je doprinijelo stabilnijem finansiranju biznisa, a  bonitet izvrsnosti je samo potvrda visokog rejtinga kod poslovnih banaka koji kompanija Saračević ima u kontinuitetu.- pojašnjava director  Enes Omahić.

Strateško opredjeljenje “Saračević d.o.o.” Tešanj je povećanje izvoza

Kompanija najviše izvozi u Njemačku, Austriju, Sloveniju, Srbiju i Hrvatsku, gdje postoje kupci koji to dodatno obradjuju i takav proizvod ide dalje na tržište.

-Preko kupaca u navedenim državama, kompanija “Saračević” se nalazi u lancu snabdijevanja globalnog tržišta. Tako npr. kupac iz Hrvatske gotove proizvode sa pozicijama iz Tešnja plasira u Italiji a iz Italije dalje. Kupac iz Njemačke pozicije proizvedene u pogonu Saračević ugrađuje u svoje proizvode i distribuira širom svijeta – riječi su Admira Saračevića.

Društveno odgovorna kompanija

Kompanija “Saračević” Tešanj također posjeduje certifikate ISO 9001:2015 za kvalitet i certifikat 14000:2015 za zaštitu okoliša.

“Saračević d.o.o.” Tešanj je tokom svih prethodnih godina pokazao i da je društveno odgovorna kompanija, koja se trudi dati svoj doprinos u razvoju lokalne zajednice ali i ulaganja u obrazovanje.

Naime, kompanija Saračević, odlukom vlasnika svake godine stipendira četiri do šest studenata koji nemaju nikakvu obavezu prema kompaniji nakon završetka školovanja. Jedini uslov koji studenti moraju ispuniti je da završavaju svoje fakultetske obaveze u roku.

S druge strane na osnovu potpisanih ugovora sa srednjom školom o obavljanju prakse za učenike koji završavaju školovanje, u proizvodnom pogonu kompanije Saračević se daje podrška za obavljanje završne studentske i učeničke prakse.

-Ukoliko bi govorili o našoj angažiranosti na društveno-korisnim projektima tu bi istakao učešće kompanije i dijela uposlenih u nevladinoj organizaciji “Oslonac”, kao i u svim drugim društveno-odgovornim projektima koji se sprovode na području općine a gdje uzimamo određeno učešće,  u onoj mjeri za koju procijenimo da je zadovoljavajuća.- zaključuje Admir Saračević.

Kompanija Saračević u budućnosti

Kompanija Saračević trenutno radi u tri profitna centra i to je, uglavnom,  budućnost ove tešanjske kompanije:

  • veleprodaja kao core biznis od samog početka,
  • servis centar kao proizvodni servis kupcima
  • i naravno program HWP koji zauzima specifičan tržišni segment.

U budućnosti, kako ističu iz menadžmenta ove kompanije, ostaje dilema zadržavanje postojećih profitnih centara ili otvaranje novih kompanija.