AFIRMATIVA PRIČA: EDIRNE-KOCA MIMAR SINAN AGA

AFIRMATIVA PRIČA: EDIRNE-KOCA MIMAR SINAN AGA

Šetajući kroz Edirne, (Adrianopolis, Jedrene) grad u blizini granice Bugarske i Turske, medju brojnim znamenitostima grada sa bogatom historijom, tradicijom i kulturom, u centru veleljepnog grada, zamijetit ćete i bronzanu skulpturu u prirodnoj veličini velikog graditelja Osmanskoga carstva Mimara Sinana. Koca Mimar Sinan Aga (1490.-1588.) je bio najznačajniji arhitekt u razdoblju sultana Selima I., Sulejmana I., Selima II., i Murata III. Njegov najznačajniji rad je svakako Sulejmanova džamija u Carigradu. Rođen kao sin armenskih roditelja. 1511. je dospio u okviru odabira dječaka u Carigrad i u početku je služio u inženjeriji janjičarske vojske. 1539. je dobio titulu “prvi graditelj”. Prvi veliki rad mu je bio Šehzadina džamija u Carigradu 1548. godine. Sljedeći majstorski rad je Selimova džamija u Adrianopolusu (danas Edirne).

Mimar Sinan je na različitim mjestima u Osmanskom Carstvu sagradio 84 velike džamije, 52 male džamije, 57 škola Kur'ana (medresa), 7 čitaonica, 18 karavan-saraja, 22 mauzoleja, 46 kupališta (hamama), 35 odmorišta (saraj), 3 bolnice, 5 akvadukta, 8 mostova i 8 skladišta. Umro je 1588. i sahranjen je neposredno izvan sjevernog zida uz Sulejmanovu džamiju u Carigradu.

Most u Višegradu: Djelo mimara Sinana

Jedan od većih graditeljskih pothvata svakako je Most Mehmed-paše Sokolovića (Stari most u Višegradu)  na rijeci Drini. Nalazi se u Višegradu, blizu granice između Bosne i Hercegovine i Srbije i predstavlja jedno od najmonumentalnijih djela arhitekture koja je nastala u razdoblju od 15. do 19. vijeka u Bosni i Hercegovini. Most Mehmed-paše Sokolovića je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.[1] Zajedno sa Starim mostom u Mostaru, nalazi se na UNESCO-ovoj listi mjesta svjetske baštine u Bosni i Hercegovini.

Edirne: Natpis

Njegov učenik Mimar Hajrudin Aga je sagradio Stari most u Mostaru,(1566.) u Bosni i Hercegovini i time položio prijemni ispit za Sinanov mentorat. Afirmativa