FEA: Zajedničkim djelovanjem u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu

Šumski ekosistemi predstavljaju jedan od najznačajnijih prirodnih resursa, jer imaju višestruke i multifunkcionalne koristi za cijelo društvo, a samo neke od njih su mogućnost proizvodnje velike količine kisika, apsorpcija ugljen dioksida, sprečavanja pojave erozije, bujica, onečišćenja i nestanka vode. S obzirom da su šume i zakonski prepoznate kao opće dobro, samim tim je potrebno iste štititi i održivo koristiti te ulagati napore da se sve destruktivne a posebno ilegalne radnje smanjuju i/ili potpuno uklone.

Inicijativa za šumarstvo i okoliš – FEA je navedeno prepoznala i u skladu sa tim započela implementaciju projekta pod nazivom “Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana – Faza II” na području šest kantona u Federaciji BiH: Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog kantona, Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Srednjobosanskog i Tuzlanskog kantona. Implementacija projekta će omogućiti građanima da anonimno prijavljuju ilegalne aktivnosti u šumarstvu putem posebno dizajnirane aplikacije „Čuvajmo šume“, čime se nastoji povećati transparentnost i efikasnost u borbi protiv nezakonitih radnji koje ugrožavaju šumske resurse.

Saradnja između Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA i niza javnih institucija potvrđena je potpisivanjem Memoranduma o saradnji, što predstavlja izuzetno važan korak u unapređivanju zajedničkog djelovanja  vladinog i nevladinog sektora, a s ciljem ostvarivanja zajedničkih rezultata u zaštiti šumskih resursa.

Memorandumi o saradnji već su potpisani s Javnim preduzećem Šumsko privrednog društva Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići, Šumsko-gospodarskim društvom “Šume Hercegovačko-neretvanske” d.o.o. Mostar, Upravom za šumarstvo Srednjobosanskog kantona, Ministarstvom unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona i Srednjobosanskim šumama d.o.o Donji Vakuf. Ovaj korak predstavlja samo početak saradnje i očekuje se potpisivanje Memoranduma o saradnji i s drugim relevantnim institucijama u projektom obuhvaćenim kantonima.

Ilegalne aktivnosti u šumarstvu, posebno ilegalne sječe šuma, predstavljaju ozbiljnu prijetnju našim šumskim ekosistemima, društvu i ekonomiji. Da bismo se suprotstavili ovom problemu, ključno je uspostaviti saradnju između vladinog, nevladinog sektora i građana. Uvjereni smo da zajedničkim naporima možemo ostvariti pozitivne rezultate u ovoj oblasti. Stoga izražavamo zadovoljstvo što će građani u šest kantona Federacije BiH uskoro imati priliku da putem aplikacije „Čuvajmo šume“ koja je jednostavna za korištenje i potpuno besplatna za preuzimanje moći biti aktivni sudionici u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu. Posebno smo zahvalni partnerima na njihovoj dosadašnjoj podršci i pozivamo druge relevantne institucije i građane da nam se pridruže u našim nastojanjima. Ova saradnja je tek početak, a vjerujemo da će se krug partnera i građana uključenih u borbu protiv ilegalnih aktivnosti u šumarstvu proširiti kako bismo zajedno pozitivno utjecali na zaštitu i održivo korištenje naših šuma“ – poručuju iz organizacije FEA.

Saopćenje je kreirano u sklopu projekta “Aplikacija za anonimnu prijavu ilegalnih aktivnosti u šumarstvu uz pomoć građana – Faza II” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz finansijsku podršku USAID. Sadržaj je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA i ne mora nužno održavati stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.