ISPLATI LI SE DRUŠTVENA ODGOVORNOST U BiH!?

Šta je društveno odgovorno poslovanje? Koliko je ono danas zastupljeno u BiH i ima li društvenu  valorizaciju? Neka su od pitanja koja se nameću. Tešanj je, bez sumnje, sredina gdje je društvena odgovornost kompanija veoma izražena. Sve one, kao i društveno odgovorni pojedinici, pomažu lokalnoj zajednici i marginaliziranim grupama, ne tražeći ništa zauzvrat. Ipak, grubo se nameće pitanje; Isplati li se danas u BiH biti društveno odgovoran ili smo i dalje jednostavno socijalno osjetljivi.

Na javnim površinama u Tešnju i okolini ne možete a da ne zamijetite brojne projekte korisne za lokalnu zajednicu realizirane zahvaljujući finansijskoj potpori društveno odgovornih kompanija ili pojedinaca. Mnogo je više raznih vidova pomoći putem apela za pomoć marginaliziranim grupama i socijalno osjetljivim kategorijama. U BiH to je i dalje u sferi socijalne osjetljivosti. U Evropi način poslovanja.

Naša poslovna politika jeste da u sredini u kojoj egzistiramo, a mi egzistiramo na području općine Tešanj, koristimo resurse te lokalne zajednice, da jedan dio toga i vratimo lokalnoj zajednici. Prilično smo ponosni na činjenicu da smo posebno prisutni u obrazovnom sektoru, a obrazovni sektor je, prema našem mišljenju, prilično potcijenjen u našoj državi, a mi želimo da mu damo mjesto koje zaslužuje-kazao je Mahmut Galijašević, direktor kompanije „Mnn Hummel“ BA.

Jedan od najvećih projekata društvene odgovornosti  je bez sumnje zgrada Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Tešnju. Društveno odgovorni sugradjanin, vlasnik uspješne kompanije, u njenu izgradnju je uložio skoro 300.000 maraka.

-Deficit je društveno osviještenih kompanija koje bi pomogle da se razvije jedna ovakva ideja. Ideja. Zahvaljujući gospodinu Ahmetliću imamo nešto što je prilagodjeno svim potrebama djece s poteškoćama u razvoju-kaže nam direktorica Dnevnog centra  Erna Samardžić.

DRŽAVA BEZ OLAKŠICA

Sada dolazimo do pitanja koliko zajednica  prepoznaje društvenu odgovornost privrednih subjekata? Ima li olakšica kao stimulansa za nove akcije društvene odgovornosti?

-Na svaku našu društvenu odgovornost, na svaki naš odgovor na pojedine apele, kako za društvo, tako za pojedinca, svaka firma, na kraju, plati PDV.  Koliko god da donira i iznos da, mora se na taj iznos platiti PDV državi-kaže nam  Semir kantić, predsjednik UP „Biznis centar“  Jelah-Tešanj.

-Kao što se kaže, bolje pomoći, nego da ti pomažu.  Mi se držimo te svoje krilatice  i nismo nikada ni očekivali nešto s te strane, a sigurno da bi bilo dobro da se u nekom narednom periodu,  razmisli o tim stvarima. Ne mislim ja tu konkretno o našem preduzeću, nego mislim o svim drugim. Možda bi se na taj način bolje i više pomagalo onima koji su u potrebi-dodjae direktor MI „Madi“  Maid Jabandžić.

Neophodno je društveno priznati, nagraditi i na taj način stimulirati društveni aktivizam u BiH.  Pomoć u tom pravcu svakako je USAID-ov projekat PRO-Budućnost  koji provodi CRS, a djeluje u više od 70 lokalnih zajednica u BiH u okviru kojeg je do sada  dodijeljeno  više od 500 grantova koji doprinose društvenoj koheziji kroz odgovorno djelovanje u lokalnim zajednicama vrijednih više od dva miliona maraka.  Afirmativa.ba