IZNAD TEŠNJA GOLET SVIĆE: KO ĆE  „HAJROVATI“ U SJEČI 183 DUNUMA ŠUME NA KRALJEVOM BRDU?!

Pod izlikom izgradnje odlagališta za inertni otpad na izgradnji tunela „Crni vrh“ na dionici autoputa Medakovo-Ozimice na koridoru Vc, Vlada FBiH je, putem resornog ministarstva, a na zahtjev  JP „Autoeste FBiH“ odobrila promjenu namjene šumskog zemljišta u gradjevinsko  u državnom vlasništvu površine od 183 dunuma. Riječ je o lokalitetu u K.O.  „Karadaglije“ zvanom Kraljevo brdo upisanom u Posjedovni list „Šumarstvo“ Tešanj kojim gospodari ŠPD ZDK.  Istim rješenjem od 19.10.2023. godine obuhvaćeno je i ukupno  44 dunuma  više privatnih posjeda vlasnika sa područja  općine Žepče.

kraljevo brdo: Ko će “hajrovati”?

Investitor, dakle, JP „Autoceste FBiH“ su dužne  na ime promjene namjene šumskog zemljišta u gradjevinsko platiti iznos od 368.223 KM od čega 40 posto ide FBiH, a 60 posto ZDK.

Osim upitnosti ovog posla kao i same potrebe uništavanja visokokvalitetne šume, koju su Tešnjaci, svjesni da ih čuva od klizišta i osigurava pitku vodu,  poštedjeli čak i u ratnom periodu i devetomjesečnom okruženju, ostaju brojne nejasnoće.

Prva od njih je, kome je povjerena sječa šume, izvoz i prodaja drvne mase, prilikom izgradnje „plohe“ za inertni otpad iz tunela „Crni vrh“.

Rješenje: Ko će rukovoditi sječom i prodati drvnu masu, kome, koliko…?

Ako uporedimo rješenje (UP-I-08-22/1-240-4/23) koje je Vlada FBiH izdala, kao što se vidi (BEZ DATUMA) firmi „Adriatik metals BH d.o.o.“  za PRIVREMENO korištenje šumskog zemljišta u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina (Elaborat uradjen od strane firme „Geobiro“ Konjic) na lokalitetu Borovica u općini Vareš, u tački 5 jasno je navedeno ko će „izvršiti doznaku i sječu šume u državnom vlasništvu kojom gospodari, te izvući i iskoristiti drvnu masu“, dakle  ŠPD ZDK d.o.o Zavidovići.

Rješenja Vlade FBiH  sa i bez bez podatka ko će doznačiti i iskoristiti drvnu masu

U rješenju za sječu 183 dunuma šume kod Tešnja ova stavka je izostavljena. Dakle, po ovom rješenju,  ne zna se ko će „izvršiti doznaku i sječu šume u državnom vlasništvu kojom gospodari, te izvući i iskoristiti drvnu masu“, pa se opravdano postavlja pitanje zašto?

Ko će “hajrovati”?

Opravdana je bojazan da se, za razliku od Borovice i „Adriatic Metalsa“ ovdje posao, pod nejasnim okolnostima, mogao ustupiti privatnoj firmi koja će  „izvršiti doznaku i sječu šume u državnom vlasništvu kojom gospodari, te izvući i iskoristiti drvnu masu“ i pri tome ostvariti ogromnu zaradu!? Zašto je Vlada FBiH ovako postupila? Zašto nije konsultovana struka, javnost ni OV Tešanj? Ko će još „biti dobar“ u ovoj nejasnoj priči, svakako je pitanje za tužioce i pravosudne organe koji, naravno, neće učiniti ništa iako je i ovdje riječ o kršenju Odluke Visokog predstavnika u BiH o zabrani raspolaganja državnom imovinom, makar se to pravdalo javnim interesom i „zaobilaskom“ Pravobranilaštva BiH kao zaštitnika državne imovine.

Kako bilo, iznad Tešnja golet sviće, neko opet bogat biće. Narod neće! Sretna Nova godina i nove zablude narode!  Afimativa.ba