KORUPCIJA „JEDE NAŠE ŠUME“-SLIJEDE GRADJANSKI  PROTESTI U OBA ENTITETA?!

Uprkos deklarativnoj promociji borbe protiv korupcije, ona sve jače zahvata sve pore bh. društva. S obzirom da nadležne službe kao ni pravosudje do sada nisu učinili igotovo ništa na suzbijanju visoke korupcije, ona se, evidentno je pretvara u institucionalnu.

Najizraženija je u zaštiti šuma i prirodnog naslijedja. Gradjani upozoravaju da je korupcija najvidljivija u oblasti gazdovanja  šumama i prirodnim resursima. FBiH godinama nema Zakon o šumama, a naša zemlje ima tek tri posto zaštićenih prirodnih područja što je 15 puta manje od evropskog prosjeka.

-Dakle, sve to što se nama trenutno dogadja je posljedica te institucionalne korupcije koja je onemogućila da se, prvenstveno vrijedna šumska područja zaštite i da se stave u funkciju svih gradjana, a ne pojedinaca, kako je to sada slučaj-upozorava Davor Šupuković iz Mreže za zaštitu prirode BiH.

Najugroženija su područja Ozrena, gdje su počela geološka istraživanja i Kaknja gdje pripreme za početak rudarenja u susjednom Varešu rezultiraju i nezakonitom  sječom  šuma.

Ugroženi vodotoci izmedju Vareša i Kaknja

-Nakon sječe i otpremanja stabala od strane „Adriatic Metalsa“ to se sve poravnalo, isto ova ovdje prostorija kao da šume nikada nisu bile. Nigdje panja, nigdje ničega-kaže šef kantonalne uprave za šumarstvo , Odjeljenje Kakanj Džemal Begovac.

Begovac je, istiiče o svemu izvijestio  sve od općina, policije, inspekcije, nadležnih ministarstava i Uprave za šumarstvo.

-Od svih tih institucija nije mi se oglasio niko-ističe Begovac.

Šupuković: Skandalozna izjava Nermina Nikšića

Ovo je uznemirilo stanovnike Kaknja koji se već suočavaju s problemom u vodosnabdijevanju. Upriličili su i tribinu u okviru kampanje „Korupcija u šumi“.

-Kako možemo govoriti o tome kada naša ministarstva za okolinsko upravljanje daju rudnicima potporu bez okolinske dozvole. Znači da je korupcija nadvladala politiku i cijelo društvo-kaže jedan od gradjana Kaknja Elvedin Alajbegović.

-Inspekcije su s njima u dosluhu. Prvo naruče, odu kod tog izvodjača pa naruče šta će napisati i ovaj to napiše i tako to ide-upozorava rudarski inžinjer iz Kaknja u penziji Fuad Beščić.

Miličević: Lokalne zajednice se moraju pitati

Struka je važna i ona treba da bude odlučujuća u svem u što radimo, ali ovdje je problem što struka više nije nezavisna-upozorava teslićki načelnik Milan Miličević.

-Zakon se krši na svakom koraku. Stoga najavljujemo tužbe jer, očito mi smo napadnuti na cijeloj teritoriji BiH. Znači od Jezera, Šipova, Sjenjakova, Lopara, Ozrena, Kaknja, Vareša, dole do Čajniča-upozorava  Goran Božić iz UG „Čuvari Ozrena i regije“.

Božić: Slijede tužbe

Ekolozi smatraju  pogubnim prijedlog  Zakona o geološkim istraživanjima RS, koji je u parlamentarnoj proceduri, prvenstveno zbog toga što lokalne zajednice  isključuje iz ovog procesa.

-Ja imam neku informaciju da se to priprema i u Federaciji. I to po hitnom postupku-kaže Borislav Đurković iz dobojskog Udruženja „Budimo se ljudi“.

-Mi smo u skladu s tim i reagovali jer želimo da zaštitimo našu vodu. Od tih šuma zavisi naša voda. Nismo protiv privrednog razvoja jer ovdje već imamo i cementaru i termoelektranu, ali želimo da zaštitimo svoju vodu u količini i kvalitetu i ništa više-kaže kakanjski načelnik  Mirnes Bajtarević.

Bajtarević: Samo hoćemo zaštititi vodu i naše gradjane

U Kaknju su odlučili pokrenuti inicijativu za zaštitu prirodnog područja od parka prirode Tajan do Kraljeve sutjeske. Istu bojazan dijele i u Tesliću gdje se suočavaju sa sječom šume i izgadnjom mini hidroelektrana, a da ih niko ništa ne pita.

-To je očita negativna centralizacija s ciljem da se stvaraju ljudi i ekipe koje imaju monopol i koje, na osnovu tog monopola uglavnom, štite svoje lične interese i bogate se  preko velikih kompanija koje se ovim stvarima bave-konstatuje Miličević.

-Znači, nema šanse da mi to spriječimo. To je korupcija s vrha, korupcija po svim nivoima-kaže Fuad Beščić.

Čobo: Vlast ne reaguje, poziv na gradjanski neposluh

-Najbolji dokaz za ovo imamo na temelju nedavne izjave premijera Nermina Nikšića koji je visokovrijednu šumu oko Vareša nazvao šikarom, što je doista skandalozno-podsjeća  Davor Šupuković.

-Nermin Nikšić otvoreno sa Vladom Federacije prikriva krivično djelo pustošenje šuma tako što vrši, retroaktivno, prenamjenu šumskog zemljišta u gradjevinsko. Je li sada vidite šta se dešava?!-upozorava ekološka aktivistkinja iz Kaknja Hajrija Čobo.

-Ukoliko se donese ta odluka o pretvorbi, protivno zabrani Visokog predstavnika,  znači ljudi mogu to da rove i rade šta hoće, a ukoliko se ne izvrši  protiv „Adriatic Metalsa“ ići će treća krivična prijava-kaže Džemal Begovac.

Upravo zbog rasprostranjene korupcije, gradjani sve manje vjeruju i pravosudju.

-Zato što jednostavno jedan tužilac donese odluku o neprovodjenju istrage na očito počinjeno krivično djelo potvrdjeno od medjunarodnih instanci-kaže Hajrija Čobo.

Šume nisu šikara

Zatražili smo i očitovanje Vlade FBiH, ali  ga nismo dobili. Kako bilo rasprostranjena korupcija, očito, dokida i ono malo povjerenja u institucije sistema. A kada se to dogodi…

-Ovo je otvoreni poziv na masovni protest. Jer nema drugi način-zaključuje Čobo. Afirmativa.ba