KOŠARAC ORGANIZOVAO SASTANK O MOGUĆNOSTI PRODUŽENJA ZABRANE IZVOZA PELETA I OBLOVINE

radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava i privrednih komora, na kojem je razgovarano o mogućnosti produženja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvenih sortimenata i proizvoda od drveta.

Konstatovano je da je, kao dugoročno rješenje, neophodno razmotriti trajnu mjeru zabrane izvoza oblovine u cilju omogućavanja dovoljne količine sirovine za domaći drvoprerađivački sektor, dok bi privremena mjera zabrane izvoza bila na snazi do 31. marta 2023.

Sagovornici su usaglasili da je potrebno donijeti mjeru zabrane izvoza peleta na duži vremenski period, a procjene govore da to takođe treba da bude do 31. marta naredne godine.

– Napori nadležnih entitetskih institucija, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vijeća ministara BiH idu u pravcu da se produži zabrana izvoza peleta i da njegova cijena bude pristupačna za sve građane. Nažalost, svjedoci smo da proizvođači peleta imaju ignorantski odnos, odnosno da ne pokazuju socijalnu odgovornost prema stanovništvu u BiH – poručio je Košarac.

S tim u vezi, podržao je opredjeljenje nadležnih entitetskih institucija da u narednom periodu definišu mjeru za utvrđivanje marže ili maksimalne cijene peleta za domaću upotrebu.

Kada je u pitanju ogrijevno drvo, sagovornici su usaglasili da je potrebno nastaviti njegov izvoz, imajući u vidu evidentirane zalihe u BiH.

– Informisan sam takođe da kod izvoznika ogrijevnog drveta iz Republike Srpske postoji spremnost da se otvore četiri punkta u Banjoj Luci, Doboju, Bijeljini i Istočnom Sarajevu za plasman ogrjevnog drveta na domaće tržište i to po cijenama koje su u nivou prošlogodišnjih – naveo je Košarac.

Na sastanku je konstatovano da je potrebno omogućiti i izvoz briketa, budući da je domaće tržište snabdjeveno dovoljnim količinama i da trenutno postoji oko 15.000 tona briketa na zalihama.

Učesnici sastanka usvojili su zaključak da vlade Republike Srpske i Federacije BiH do 24. oktobra 2022. dostave Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH konačne prijedloge o spomenutim mjerama, saopćeno je iz tog ministarstva.