MI MADI 2,08 MWh STRUJE OSIGURAVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA

MI “Madi” iz Tešnja,  danas posjeduje najveću solarnu elektranu u našoj zemlji. Solarni paneli, postavljeni na oko 600 metara kvadratnih, iz sunčevce energije,  osiguravaju  oko jedne trećine  ukupne potrošnje električne energije ove kompanije!

  “Madi”, sa više od 600 uposlenih i približno toliko vezanih kroz kooperantski status, je  veliki potrošač električne energije. U vremenu poskupljenja struje ovo je vanredno dobar poslovni potez, ali je tim vrjedniji ako se uzme u obzir i ekološki efekt. Naime, na ovaj način će se za više od 900 tona godišnje smanjiti emisija CO2 u atmosferu. Dio je ovo projekta korištenja obnovljivih izvora energije EU4AGRI  kojeg u većoj mjeri finansira Evropska unija. Afirmativa.ba