OSOBE S INVALIDITETOM NAJAVILE PROTESTE U SARAJEVU, ZENICI…

 

U povodu 3. decembra MedjunArodnog dana osoba sa invaliditetom

 

                    OSOBE  S INVALIDITETOM NAJAVILE PROTESTE U SARAJEVU, ZENICI…

Obilježavanje 3. decembra Medjunarodnog  dana osoba sa invaliditetom za područje ZDK ove godine je upriličeno u Tešnju.  Iako su zakonska rješenja koja uredjuju status ove populacije uglavnom dobra, ona se, ističu osobe sa invaliditetom, u praksi ne provode. Zbog toga su za sutra (3.12.)  najavili protestno okupljanje pred zgradom Vlade FBiH u Sarajevu.

Novi zakoni, stari problemi. Ova rečenica ukratko determinira društveni položaj osoba sa invaliditetom. U najtežem položaju su oni koji su, zbog invalidnosti, promijenili radno mjesto.

-Naše pravo je da mu ostane ista plaća po članu 37. Oni su ga ukinuli tako da invalidi rada trenutno dobiju promjenu radnog mjesta, ali ne dobiju onaj koeficijent na plaću koji su prije  nastanka invalidnosti imali-ističe predsjednik NO Saveza invalida rada FBiH Samir Hodžić.

-U firmama gdje postoji  Sindikat vidi se poboljšanje. Ondje gdje nema Sindikat, a oni ne žele Sindikat baš zbog toga  da mogu utjecati na te ljude-dodaje Hanka Karahodžić, članica UO Saveza invalida rada ZDK.

O statusu osoba sa invaliditetom progovori se samo kada se kod nas i u svijetu formalno obilježi njihov dan.

-Ali ne bi trebalo to da bude samo na  taj dan. Nego čitavu godinu da radimo na poboljšanju uslova našeg življenja. Samo tako možemo istinski napraviti pomake-kaže Edib Skulić, član Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

S obzirom da se to, uglavnom ne dogadja, kako bi upozorili na loš socijalni  i društven i status, članovi brojnih udruženja i saveza sutra će organizirati mirni protest u Sarajevu, Zenici i drugim bh. gradovima.

Afirmativa.ba