PODRŠKA SVJETSKE BANKE ZA BIH NA RASPOLAGANJU 750 MILIONA DOLARA

Strateški okvir se nadovezuje na trideset godina čvrstog partnerstva između Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke.

Odbor izvršnih direktora Grupacije Svjetske banke odobrio je Okvir partnerstva sa zemljom (CPF) za period 2022-2026., za podršku održivom oporavku Bosne i Hercegovine od uticaja pandemije COVID-19, kao i reforme za podršku otvaranju radnih mjesta i zelenijoj i inkluzivnijoj ekonomiji.

Strateški okvir se nadovezuje na trideset godina čvrstog partnerstva između Bosne i Hercegovine i Grupacije Svjetske banke.

Nestabilno regionalno i globalno okruženje zahtjeva reforme i institucionalne promjene, koje će ekonomiju BiH učiniti otpornijom na unutrašnje i vanjske šokove.

Grupacija Svjetske banke će putem novog okvira pružiti podršku za reforme u tri šire oblasti: povećanje inkluzivnog zapošljavanja u privatnom sektoru, unaprjeđenje pružanja usluga i pružanje pomoći BiH na povećanju otpornosti na klimatske promjene. Ovaj okvir uključuje i zajedničku temu rodnih pitanja, čiji je cilj otklanjanje strukturnih barijera, koje ograničavaju ekonomske prilike za žene i druge ugrožene grupe, u svrhu podrške za otporniji oporavak.

“BiH može iskoristiti priliku da krene boljim putem rasta – onim koji vodi ka zajedničkom prosperitetu i u konačnici približavanju Evropskoj Uniji. Mi smo opredijeljeni podržavati BIH da nastavi svoj put na unapređenju ekonomije i povećanju životnog standarda svog stanovništva”, rekao je  šef ureda Svjetske banke u BiH i Crnoj Gori Christopher Sheldon.

Novi Okvir partnerstva sa zemljom će pružiti analizu, savjete i finansiranje za provođenje programa reforme dizajniranog za obnavljanje ekonomskog rasta i otvaranje radnih mjesta. BiH će tokom narednih pet godina imati na raspolaganju 750 miliona dolara novih zajmova od Svjetske banke, u zavisnosti od potreba zemlje i napretka na provođenju reformi.

Pored toga, Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svjetske banke, će imati za cilj unošenje privatnog kapitala u ključne sektore, primjenom inovativnih savjetodavnih i investicionih proizvoda, kao i garancija od Multilateralne agencije za garanciju investicija (MIGA).

“IFC ima cilj da podrži napore BiH u tranziciji ekonomije koja je okrenuta sebi, prema vanjski orjentisanoj ekonomiji, od ekonomije vođene javnim na ekonomiju vođenu privatnim sektorom i od one vođene potrošnjom na ekonomiju vođenu investicijama. Usmjerićemo se na inicijative za unaprjeđenje konkurentnosti poslovanja, jačanje povezanosti unutar regije i koristiti zelenu tranziciju da ubrzamo oporavak nakon COVID-19”, rekao je IFC-ov regionalni šef za centralnu i jugoistočnu Evropu Ary Naïm.

Novi Okvir partnerstva sa zemljom je pripremljen na osnovu analize sveukupnih izazova  za razvoj BiH, kako je navedeno u  Ažuriranoj sistematskoj dijagnostici zemlje  i Zajedničkom programu socio-ekonomskih reformi BiH za period 2019-2022., te tokom konsultacija sa nizom aktera različitih nivoa vlasti, privatnim sektorom, građanskim društvom i razvojnim partnerima. Okvir, koji je rezultat toga, je odraz koncenzusa aktera o reformskom procesu i zajedničkog shvatanja reformskih prioriteta i izazova s kojima se zemlja suočava.

Trenutni portfolio Svjetske banke u BiH se sastoji od devet operacija ukupnog iznosa 551,5 miliona dolara; MIGA trenutno pruža podršku za jedan projekt čija izloženost iznosi 123,0 miliona dolara, navedeno je u saopćenju Svjetske banke.