POTPISAN UGOVOR O FINANSIRANJU PROJEKATA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA

U prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, potpisan je ugovor o finansiranju projekata iz oblasti šumarstva u okviru Programa utroška namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva za 2022. godinu.

Ugovor su potpisali ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Hadžić Mirsad, ispred resornog ministarstva i generalni direktor, Jasmin Devedžić, ispred preduzeća. Potpisivanju ugovora je prisustvovala i direktorica Kantonalne uprave za šumarstvo, Nevzeta Elezović.

Finansiranje projekata će se vršiti iz namjenskih sredstava Budžeta Zeničko – dobojskog kanton, a u skladu sa gore navedenim Programom.

Odobrena sredstava po ovom osnovu, realizovat će se putem Kantonalne uprave za šumarstvo u iznosu od 173.385,15, za šest projekata, koji su od značaja za razvoj, očuvanje i zaštitu državnih šuma i šumskog zemljišta.

Sredstva će se koristiti isključivo za realizaciju projekata, a krajnji rok za njihovo implementiranje je 31.12.2023. godine, do kada će preduzeće, obezbijediti stručno organizovanje, nadzor i realizaciju aktivnosti, te će po njihovom okončanju dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju o realizaciji odobrenih novčanih sredstava, Kantonalnoj upravi za šumarstvo, koja je prema potpisanom ugovoru, u svojstvu nadzornog organa.

Projekti po kojima je odobreno finansiranje odnose se na izgradnju protupožarnih puteva, izgradnju osmatračnica za pravovremeno uočavanje požara, nabavku suhih i mokrih naletno barijernih klopki za praćenje zdravstvenog stanja sastojina smrče, jele i bora, na području Zeničko – dobojskog kantona, te za nabavku vatrogasnog vozila u svrhu zaštite šuma i lokalnih zajedica od šumskih požara na području kantona.

Sveukupni cilj projekata jeste da se ojačaju kapaciteti preduzeća koje gospodari šumama na području Zeničko – dobojskog kantona, odnosno podrška promoviranju održivog gospodarenja šumama na području kantona.