PRO BUDUĆNOST- 600 OSNOVACA IZ ŠEST OPĆINA I GRADOVA SA POSLODAVCIMA RAZGOVARALO O ODABIRU SVOG BUDUĆEG ZANIMANJA U DRVNOM SEKTORU

PRO BUDUĆNOST- 600 OSNOVACA IZ ŠEST OPĆINA I GRADOVA SA POSLODAVCIMA

      RAZGOVARALO O ODABIRU SVOG BUDUĆEG ZANIMANJA U DRVNOM SEKTORU

 

Uz finansijsku  potporu Američke agencije za medjunarodni razvoj  i suradnju (USAID), u okviru globalnog projekta „Pro budućnost“ kojeg implementira Chatolic Relief Services (CRS), u šest općina i gradova-Tešanj, Doboj Jug, Usora, Maglaj, Zavidovići I Žepče, realizirana je serija interaktivnih sesija čija ciljna grupa su bili učenici zavšnih razreda osnovnih škola.  Riječ je o projektu „Promocija zanimanja drvnog sektora medju učenicima završnih razreda osnovnih škola“ kojeg je, uz saglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i podršku Kantonalne službe za zapošljavanje, lokalnih zajednica, Aktiva direktora osnovnih škola Općina Tešanj, Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, kompanija „Interprocess“ i „Artisan“ iz Tešnja i „Nansi“ iz Žepča,  mješovitih srednjih, kao i osnovnih škola, medijskih i drugih partnera iz javnog i realnog sektora i NVO, provela agencija „Afirmativa“. Projekt je realiziran u tri cjeline.

ŠTA UPISATI? – OSNOVCI IZ TEŠNJA, DOBOJ JUGA I USORE

Prva interaktivna sesija održana je u, sredstvima CRS-a,  obnovljenoj Općinskoj multimedijalnoj dvorani u Općini Doboj Jug na kojoj je učešća uzelo  210 učenika završnih razreda osnovnih škola: „9. septembar“ iz Medakova, OŠ „Kulin Ban“ Tešanjka, OŠ „Ivana fra Frane Jukića“ Usora,  OŠ „21 mart“ iz Doboj Juga, OŠ „Mustafa Mulić“ iz Šija u općini Tešanj, OŠ „Džemal Bijedić“ iz Miljanovaca,  OŠ „Abdulvehab Ilhamija“ iz Kaloševića, OŠ „1. mart“ iz Jelaha.

UVJETI RADA PRILAGODJENI ŽENAMA

-Došla sam ovdje jer želim da upišem zanimanje „tehničar za obradu drveta“ zato što su sada mašine i uvjeti rada prilagodjeni i ženama, a volim da radim s drvetom. Planiram ostati u BiH uprkos činjenici da mnogi govore da je tamo negdje bolje, ja želim ostati ovdje i zasnovati svoj budući život u zavičaju-kaže nam učenica devetog razreda OŠ „Kulin ban“ iz Tešanjke Neira Ramić.

Ramić-Ostajem ovdje!

Prisutnima su se obratili i zaželjeli uspješan rad načelnik Općina Doboj Jug Mirnes Tukić,  Martin Grujo, pomoćnik općinskog načelnika u Službi stručnih, općih poslova i duštvenih djelatnosti u Općini Usora kao i predstavnik Službe za zapošljavanje ZDK, Biroa u Doboj Jugu,  Mirsad Šaranović.

Tukić-promocija ljudskih potencijama

-Svaka interakcija sa našim mladim, a posebno one koje se tiču njihovog odgoja, obrazovanja i profesionalnog profiliranja iznimno su vrijedne jer promoviraju naše ljudske potencijale i mogućnosti s ciljem da naši mladi ovdje pronalaze radni angažman i da nastave da žive i rade u svojoj zemlji-kazao je načelnik Tukić.

Grujo-Usora je uvijek uz mlade

U interaktivnom dijelu sa učenicima su razgovarali predstavnici drvnih kompanija „Interprocess“ i „Artisan“, Adnan Lihić i Admir Rahmanović kao i direktor Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj Safet Mešić.

DRVNI SEKTOR I VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Drugoj interaktivnoj radionici, koja je upriličena u prostorijama OŠ „Novi Šeher“ u istoimenom naselju kod Maglaja, prisustvovalo je 180 učenika devetih razreda OŠ „Novi Šeher“ sa područnim odjeljenjima Čobe-Kopice, kao i učenici Osnovne škole „Maglaj“ iz Maglaja. Dobrodošlicu je, i ime, domaćina svima zaželio direktor OŠ „Novi Šeher“ Zijad Meškić, a obratio se  i njegov kolega iz OŠ „Maglaj“ Osman Mujdža.

Osnovci iz Novog Šehera i Maglaja

-Mladom čovjeku je u vremenu kada treba da odabere životni poziv, zaista teško donijeti odluku. Zato smatram da je vrlo korisno da i na ovaj način dodjemo do, nama, dragocjenih informacija-kaže nam učenica devetog razreda OŠ Novi Šeher Lamija Latifović.

Latifović-sada donosimo odluke

-Pa, u principu treba gledati svoj interes. Gledam šta je za mene najbolje, najprofitabilnije i šta ima budućnost. Kada se podudare interesi  svih, može se očekivati dobro za sve-dodaje učenica iste škole Ema Mujkić.

Mujkić-šta je u mom interesu?

U interaktivnom dijelu sesije sa učenicima su razgovarali predstavnici navedenih drvnih kompanija i Udruženja privrednika iz Tešnja.

-Ovo su, za našu privredu, i ne samo drvni sektrore, iznimno korisne aktivnosti. Samo na području Tešnja, naše kompanije u svim sektorima potražuju trenutno više od 3.000 radnika. Zato su ove aktivnosti veoma važne. Naravno, one moraju biti kontinuirane i dobro organizirane kako bi dale rezultat. Najvažnije je da se nastave- kazao je Safet Mešić, direktor Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj.

Mešić-zadržati kontinuitet

U iznimno otvorenoj i bogatoj interakciji učenici su se interesirali o načinu upisa, visini plaće, radnom vremenu, zaštiti na radu, mogućnostima napredovanja u struci, a bilo je i pitanja, s obzirom da je riječ o kompanijama ustrojenim po najviših tehnološkim standardima, kolike su mogućnosti da u dogledno vrijeme u ovom sektoru uposlenike zamijene roboti ili vještačka inteligencija. Da se ustvrditi da su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost i želju da dodju do što više informacije, te da se interes za drvni sektor, koji je iz poznatih razloga bio umanjen, ponovno budi medju mladima.

NEOPHODAN KONTINUITET U ANIMIRANJU MLADIH

Treća sesija je, zahvaljujući razumijevanju Općine Žepče i uprave OŠ „Žepče“, kao i JU „Dom kulture“ Žepče održana u Velikoj Sali žepačkog Doma kulture. 190 učenika završnih razreda  OŠ „Žepče“ iz Žepča, kao i Prve i Druge osnovne škole iz Zavidovića razgovaralo je s predstavnicima drvnih kompanija i udruženja privrednika. U ime osnovnih škola iz Zavidovića učenike i ostale prisutne pozdravio je direktor Druge OŠ  u Zavidovićima Admir Brčaninović koji je potom uzeo i učešća u radu radionice. Sesiji su, uz predstavnika Pedagoške službe OŠ „Žepče“ i implementatora projekta CRS-a,  u ime Službe za zapošljavanje ZDK prisustvovali rukovodioci biroa za zapošljavanje u Zavidovićima i Žepču Verica Matijević i Gordana Šimić.

Svršeni osnovci iz Zavidovića i Žepča

Zajednički stav je da su ovakve sesije veoma korisne, kako u podršci mladima da izaberu životno zanimanje i ostanu u BiH, tako i poslodavcima da, na pravi način, dodju do kvalificirane radne snage čiji nedostatak je u BiH svakim danom sve izraženiji.

Žepče-privredi trebaju radnici, mladima posao, a svima bolji život u BiH

-Ne treba napominjati koliko je profesionalna orijentacija važna u životu mladog čovjeka. Ako uzmemo u obzir da prije pet ili deset godina učenici nisu imali mogućnost da se na ovaj način upoznaju s mogućnostima u odabiru zanimanja, smatram da su ovakve aktivnsoti iznimno važne i da ih treba nastaviti jer ovo je ogromna pomoć i roditeljima. Uz finansijske olakšice kroz stipendije tokom školovanje, ovdje se govori  i o plaćenom obavljanju praktične nastave uz mogućnsot  zapošljavanja po završenom školovanju i to je zaista važno-mišljenja je ravnateljica MSŠ „Stjepana Radića“ u Usori Marina Penava.

Penava-šansa za mlade i pomoć za roditelje

-Veoma je važno promovirati ovaj sektor na novim osnovama. Ovo iz razloga što ovo područje ima bogatu tradiciju u preradi drveta koja je sada u blagom zastoju. Ovo je pravi način da svi izvučemo benefite, kako kroz školovanje i zapošljavanje, tako i kroz stvaranje nove vrijednosti za društvo  u cjelini-kazao je direktor OŠ „Novi Šeher“ Zijad Meškić.

Mišljenje prosvjetnih radnika uveliko dijeli i struka u realnom sektoru.

Lihić-konkretna i jasna mogućnost

-Smatram da je ovo odlična aktivnost i pravi način da se u neposrednoj komunikaciji postigne zajednički cilj budućnih uposlenika i poslodavaca. Imaju učenici i drugih vidova informairanja, poput raznih sajmova i prezentacija u školama, ali ovo je jedinstveno jer dobiju konkretne, jasne i usmjerene informacije koje na drugi način, vjerovatno, ne bi mogli dobiti. Trendovi su takvi da moramo, očito doći do svakog osnovca, a ovaj projekt je dokazao da je ovo najbolji i najefikasniji način bez obzira na polnu zastupljenost jer, podsjetit ću, trenutrno u drvnom sektoru radi oko 40 posto žena–kazao je predstavnik kompanija drvnog sektora učesnica u projektu  Adnan Lihić iz „Interprocessa“. Afirmativa.ba