PROLOM VODA

Kod bolesti bubrega i mokraćnih organa Prolom voda posebno pomaže u liječenju:

Hronične infekcije bubrega i mokraćnih puteva,

Kamenac u bubregu i mokoraćnim putevima,

Stanje nakon hiruških intervencija na urinarnom traktu,

Benigna oboljenja prostate.

Zbog jedinstvenog mineralnog i hemiskog sastava priorodana mineralna negazirana Prolom voda veoma povoljno utiče na bubrege.

Zbog niske mineralizacije veoma se brzo eliminiše iz organizma, djeluje kao izuzetno dobar prirodini diuretik. Povećavanje diureze  koristi se kod kamena svih sastava, jer se u urinu smanjuje koncentracija soli od kojih je formiran kamen. Specifična težina 1.000532 obezbjeđuje smanjenje specifične težine mokraće što je bitno u liječenju kalkuloze.

Zahvaljujući meta silicijumskoj kiselini smanjuje se kamen u bubregu i pospješuje se njegovo izbacivanje, olakšava se bolno mokrenje, sprečava zadržavanje mokraće.

Povećava diurezu bez promjene sadržaja elektrolita, štiti tkivo mokražnog sistema od oblaganja raspadnim produktima od urina, sprečavajući nastajanje kamenca.

Prisustvo kamena i pijeska dovodi mehaničkog oštećena sluznice urotrakta, meta silicijumska kiselina pospješuje epitalizaciju oštećenog  tkiva i smanjuje veličinu solitarnih (pojedinačnih) cista bubrega, također smanjuje nivo uree i kreatinina u krvi.

Prolom voda djeluje povoljno na krvne sudove u organizmu, pa i na krvne sudove bubrega čime se postiže poboljšanje  opšte stanje bubrega.

Vaša  Prolom voda dar prirode.

DISTRIBUTER ZA BIH OLD GOLD KOMERC, DVOROVI BIJELJINA

055/350-413

oldgoldkomerc@gmail.com