SLOVENIJI NEDOSTAJE RADNA SNAGA

U nekim industrijskim granama u Sloveniji hronično nedostaje radna snaga i pored toga što je broj prijava za zapošljavanje stranaca od 2016. porastao je za tri puta. I pored svega togam problem su duge procedure za dobijanje potrebnih dokumenata.
Kako prenosi Radio-televizija Slovenije, sa 12 posto udjela strane radne snage Slovenija je iznad evropskog prosjeka. Iz Privrednoj komori Slovenije ističu da Sloveniji trebaju niskokvalifikovani radnici iz inostranstva.
Problem je, međutim, što pribavljanje potrebnih dozvola traje dugo, a stranci na radnu dozvolu čekaju i po šest mjeseci, pa i više.
– Nažalost, Slovenija je u izrazito nekonkurentnom položaju, kada je riječ o zapošljavanju stranaca. Kompanije kojima trebaju radnici sa specifičnim znanjima ili iz izrazito deficitarnih struka zabrinute su da bi zbog procedura neki od potencijalnih kandidata mogli da odaberu tržišta na kojima su te procedure manje zahtjevne i brže ­- ističu u Privrednoj komori Slovenije.
Ministarstvo državne uprave tvrdi da se problem rješava na više nivoa i navodi kako je formiralo i Međuresornu radnu grupu za otklanjanje administrativnih prepreka u području upravnih poslova za strance.
Kako se podsjeća, migracijski postupci su u nadležnosti tog Ministarstva unutrašnjih poslova, a politika zapošljavanja u nadležnosti Ministarstva državne uprave, prenosi Nova ekonomija.