STUDENTI TEHNOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA TUZLA POSJETILI MADI

Težeći dobrim praksama i društveno odgovornom poslovanju uposlenici kompanije MADI danas su bili domaćini studentima četvrte godine Tehnološkog fakulteta iz Tuzle i njihovom profesoru gosp. Mehi Bašiću.

Prigodnim govorom obratio im se gosp. Maid Jabandžić, direktor društva MADI, te prenio svoje iskustvo u radu kompanije osvrnuvši se na same početke, te hronološki objasnio način na koji je MADI evoluirao u najveću mesnu industriju, ne samo u BiH nego i u regionu.

„Budući da pratim MADI od njegovih početaka, veliko zadovoljstvo mi predstavlja što smo dobili priliku da ponovo budemo dio priče i da se studenti upoznaju sa procesom proizvodnje i prerade mesa jer će im to koristiti u daljem školovanju, ali i radu.“, kazao je prof. Bašić.

Uposlenici Službe kontrole kvaliteta, te Službe klaonice i Službe prerade studentima su objasnili cjelokupan proces od klanja do finalizacije proizvodnje, gdje su studenti iskazali oduševljenje jer je to bila prilika da vide praktične primjere.

„Kao što je poznato kompanija MADI se trudi  da bude lider gdje god su dobre prakse u pitanju, pa tako i današnju posjetu smatram uspjehom jer smo omogućili studentima da provedu vrijeme na koristan i praktičan način.“, istakao je dir. Jabandžić