Sve članice Grupacije Hifa-Oil i ove godine učestvuju na Sajmu privrede u Tešnju

Hifa-Oil Grupacija sa svim kompanijama-članicama i ove godine uzet će učešće na 17. Međunarodnom sajmu privrede Tešanj-BiH 2023, jednoj od najznačajnijih privrednih manifestacija u našoj zemlji. Sajam će se održati od 27. do 30. septembra te će u potpunosti biti posvećen temama koje se tiču biznisa budućnosti: obnovljivi izvori energije i održivi razvoj.

Sam izbor ovogodišnje sajamske teme nameće se iz potrebe tranzicije BiH prema ciljevima održivog razvoja i ispunjavanju zahtjeva koje je pred našu zemlju postavila EU, ali i činjenice da privatni sektor prepoznaje ovu tranziciju kao vlastiti poziv na promjenu i prilagodbu. Kako bi se promjena desila uspješno, potrebna je uključenost svih aktera važnih u ovom procesu, a upravo Sajam u Tešnju okupit će brojne stručnjake iz ovog domena, iskusne menadžere domaćih i svjetskih kompanija koji će dati svoj doprinos na centralnom panelu.

Hifa-Oil sa svim kompanijama-članicama će medju skoro 500 kompanija iz zemlje i inostranstva predstavit svoj proces tranzicije i kretanja u novom smjeru praveći zaokret a održivom razvoju. Osnivanjem sektora Euro Solar i novih kompanija  započelo se s realizacijom dugogodišnje vizije koja prati promjene i smjer budućih kretanja energetskog sektora u BiH i svijetu.

Sve kompanije-članice Grupacije predstavljaju svaka u svom segmentu liderske kompanije odnosno kompanije koje uspješno napreduju ka toj pozicjii kako na BiH tako i na inostranom tržištu. Zajedničkim nastupom na sajmu, ali i udruženim djelovanjem svih ovih kompanija na tržištima BiH i Evrope, Grupacija Hifa-Oil doprinosi i jačanju domaće privrede, kao i promociji naše države.

Tešanjska privreda kroz ovaj sajam i kroz snažan poduzetnički karakter njenih predstavnika nastoji potencirati potrebu jačanja zajedništva i ekonomskog razvoja kao jedinog načina za izgradnju snažne i perspektivne Bosne i Hercegovine.

Budite dio privrednih susreta na temu biznisa budućnosti!