TEŠANJ-JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA U PRŠLOJ GODINI OSTVARILI PROMET OD 37 MILIONA KM

IZVJEŠTAJI 2022.
Kroz vrijeme, općina Tešanj je formirala 11 institucija (8 ustanova i 3 preduzeća). U tih 11 institucija je zaposleno 594 osoba koje svakodnevno pružaju veliki broj različitih usluga. Svi, ustanove i preduzeća (izuzev Bolnice) su poslovali pozitivno, sa ukupnim prometom od preko 37 MILIONA KM. Održane su 103 sjednice upravnih/nadzornih odbora. Realizirani su brojni ciljevi i projekti. Nekoliko primjera:
-U Bolnici Tešanj je u 2023. obavljena 1141 operacija, 6…

Prikaži više
IZVJEŠTAJI 2022.
Kroz vrijeme, općina Tešanj je formirala 11 institucija (8 ustanova i 3 preduzeća). U tih 11 institucija je zaposleno 594 osoba koje svakodnevno pružaju veliki broj različitih usluga. Svi, ustanove i preduzeća (izuzev Bolnice) su poslovali pozitivno, sa ukupnim prometom od preko 37 MILIONA KM. Održane su 103 sjednice upravnih/nadzornih odbora. Realizirani su brojni ciljevi i projekti. Nekoliko primjera:
-U Bolnici Tešanj je u 2023. obavljena 1141 operacija, 604 poroda, sa 57812 dana ležanja,
-U Apoteci Tefarm su na 5 lokacija izdali lijekove za 106.242 recepata,
-U Domu zdravlja su napravili 168.175 pregleda porodične medicine, 26.390 pregleda u hitnoj pomoći, 21.264 pregleda u pedijatrijatiji, a čak 63.380 puta su radili laboratorijske nalaze.
-Biblioteka Tešanj je imala preko 20.000 posudbi knjiga, a nabavila je 2304 nove knjige,
-Komunalno preduzeće je sakupilo i deponovalo preko 10.000 tona otpada sa područja općine, isporučilo 1,5 miliona kubika vode,
-U Agenciji za razvoj TRA je u njenom radu oko 500 lica prošlo različite obuke i usavršavanja,
-U Sportsko rekreacionom centru je obavljeno 5816 sati tjelesnog odgoja, lani opsluživano 7760 kupača, preko 90 djece prošlo školu plivanja,
-Toplana Tešanj je povećala broj korisnika i površine koje zagrijava, i radila na pripremi novih projekata,
-U Centru za kulturu je objavljeno 176 knjiga, organizovano 137 likovnih izložbi…
-Kroz Centar za socijalni rad u socijalnu zaštitu je utrošeno 7.2 miliona KM,
-Muzej je ostvario preko 20.000 posjeta (Gradina, Eminagića konak, …)
Općinsko vijeće jučer je USVOJILO izvješća svih poduzeća i institucija, a na prijedlog načelnika usvojilo smjernice za daljnji rad. Javni sektor u Tešnju je “domaćinski” organizovan, bez finansijskih nedoumica, bez nepotrebnog zapošljavanja, uz stabilan i redovan rad svih organa, uz stalni nadzor. Koga zanima više može pronaći materijale sa sjednice Vijeća. Nastavite težiti razvoju i napretku, kvaliteti usluge, učinkovitosti, modernizaciji, opremi…