TURSKI PROIZVOĐAČ GNOJIVA PLANIRA OTVORITI FABRIKU U BOSNI I HERCEGOVINI

U poslovnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravili su predstavnici firme AS META, jedne od najvećih proizvođača organskih, organomineralnih i mineralnih gnojiva u Turskoj.

U poslovnoj posjeti Bosni i Hercegovini boravili su predstavnici firme AS META, jedne od najvećih proizvođača organskih, organomineralnih i mineralnih gnojiva u Turskoj. Prilikom poslovne posjete našoj državi organizirane su terenske posjete, sastanci sa predstavnicima domaćih kompanija, kao i državnim institucijama.

Pored plasiranja proizvoda koji će znatno pospješiti poljoprivrednu proizvodnju, u budućnosti je planirano i otvaranje fabrike za proizvodnju gnojiva u Bosni i Hercegovini, odakle je planiran izvoz za države u regiji i EU.