UREDBA O JEDINSTVENOJ UNIFORMI USKORO ĆE BITI UPUĆENA VLADI FBIH NA IZJAŠNJAVANJE

Uvođenje nove jedinstvene uniforme za sve policijske agencije u Federaciji BiH, a što je, između ostalog, uvjetovano i donošenjem nove uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi, uskoro bi trebalo biti konkretizirano.

– Očekujem kako će uredba o jedinstvenoj uniformi u narednih nekoliko dana biti upućena Vladi Federacije BiH na izjašnjavanje – kazao je tim povodom federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak za Fenu.

Istovremeno, istaknuo je kako od početka mandata aktivno vodi razgovore s federalnim premijerom i članovima Vlade Federacije BiH radi iznalaženja sredstava za kupovinu uniformi za potrebe svih policijskih službenika.

Federalni ministar unutrašnjih poslova u tom kontekstu podsjeća i na konsultacije s međunarodnim partnerima, orijentirane ka iznalaženju neophodnih sredstava za realizaciju spomenute inicijative.

– Obavio sam konsultacije s više međunarodnih partnera vezano za finansiranje jedinstvenih uniformi, a od kojih sam tražio finansijsku podršku kada je riječ o kupovini uniformi za potrebe svih policajaca u Federaciji BiH, dakle i Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova – precizira Isak.

Naime, inicijativa o potrebi izrade nove policijske uniforme u Federaciji BiH pokrenuta je na sastanku Koordinacije direktora Federalne uprave policije i komesara/direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova 16. septembra 2020. godine, otkada se u kontinuitetu radi na njenoj realizaciji.

Kako je Feni rečeno u FMUP-u, u januaru 2021. godine formirana je Komisija za izradu uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi i tehničkih karakteristika jedinstvene policijske uniforme u FBiH, kao i drugih propisa koji definiraju tu oblast, a u čijem sastavu su, pored predstavnika Federalne uprave policije, bili i predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, koji su svoj posao okončali u aprilu ove godine.

 

federalna.ba/Fena