Usvojen Program utroška sredstava: Za projekte razvoja, poduzetništva i obrta 200.000 KM iz Budžeta FBiH

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – udruženjima građana, Obrtničkoj komori FBiH, komorama kantona i obrazovnim institucijama, utvrđenog ovom ministarstvu Federalnim budžetom za 2023. godinu.

Za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 320.000 KM, od čega je  200.000 KM iz Budžeta FBiH, a 120.000 su donatorska sredstva. Ova sredstva isplatit će se korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima.

Za provedbu projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ čija ukupna vrijednost iznosi 270.000 KM raspodjeljuje se 150.000 KM iz Budžeta FBiH, a dodatnih 120.000 KM donatorskih sredstava osigurano je na osnovu sporazuma između Federalnog ministarstva i UNDP-a. Svrha ovog projekta je poticanje uspostavljanja novih i osnaživanje postojećih usluga poslovne podrške usmjerene prvenstveno na start-up kompanije i mlade poduzetnike u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, razvoja poslovanja, unapređenja konkurentnosti i uvođenja inovativnih poslovnih modela.

Korisnici će biti poduzetničke potporne institucije sa područja Federacije BiH koje imaju minimalno jednog stalno zaposlenog i registrirane su najkasnije do 31.12.2020. godine. To su poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi, akceleratori, poduzetnički centri, klasteri i razvojne agencije, udruženja poduzetnika i obrtnika, te komore. Sredstva će biti dodijeljena putem javnog konkursa, čiji rezultati će biti objavljeni u Službenim novinama BiH i na web stranici Ministarstva. Sredstva će biti dodijeljena u skladu s kriterijima utvrđenim ovom odlukom, javnim konkursom i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede.

Obrazloženo je da je razlog donošenja ove odluke poticanje udruženja poduzetnika i obrtnika, komora i poduzetničkih potpornih institucija na uspostavu novih ili osnaživanje postojećih linija poslovne podrške usmjerene ka malim i srednjim preduzećima (MSP), sa posebnim fokusom na start-up kompanije i mlade poduzetnike. Iz Ministarstva su precizirali da ovaj projekt istovremeno stimulira izgradnju društva znanja i osposobljavanje kadrova potrebnih modernoj privredi.

Drugi projekt na koji se odnosi Program utroška sredstava koji je usvojen današnjom Odlukom Vlade je „Podrška organizaciji sajmova“, za čiju realizaciju se iz ovogodišnjeg federalnog budžeta raspodjeljuju sredstva u iznosu od 50.000 KM.