VLADA FEDERACIJE JE DALA SAGLASNOST ZA PRIJEM 172 RADNIKA

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj sjednici, održanoj telefonskim putem, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a koja se odnosi na provođenje aktivnosti za prijem radnika u Rudnik uglja Kreka d.o.o. Tuzla i Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o. Kakanj, koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 172 radnika.

Riječ je o 165 radnika RU Kreka d.o.o. Tuzla na određeno vrijeme do šest mjeseci, od kojih 68 radnika za pogon Dubrave, 76 za pogon Šikulje, te 21 radnik za pogon Mramor.

Za RMU Kakanj d.o.o. Kakanj odobren je prijem sedam radnika, od kojih šest radnika na određeno vrijeme do šest mjeseci, te jednog radnika na neodređeno vrijeme.

U informaciji je navedeno da je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaprimilo akt JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kojim se traži dobijanje saglasnost za prijem ovih radnika.

U obrazloženju koje je dostavila Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo navodi da su u toku aktivnosti provođenja modernizacije i realizacije procesa prestrukturiranja u zavisnim društvima-rudnicima uglja po svim segmentima, a s ciljem povećanja njihove produktivnosti i dovođenja u poziciju rentabilnog poslovanja. Također, navedeno je da su radna mjesta vezana za proces neposredne eksploatacije u proizvodnim pogonima – površinskih kopova Dubrave i Šikulje, te  pogon jama Mramor.

Također je obrazloženo da je traženi prijem neophodan jer je riječ o radnicima u neposrednoj proizvodnji uglja za izvođenje rudarskih radova (pripreme i dobijanja uglja), a sve s ciljem kontinuiteta omogućavanja funkcionisanja poslovnih procesa i ostvarivanja planiranih rudarskih radova na dobijanju otkrivke i uglja u proizvodnim pogonima.

S obzirom na navedeno, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije predložilo je  Vladi Federacije BiH usvajanje informacije, te davanje saglasnosti za prijem ovih radnika.