VUKOSAVLJE-JAVNA RASPRAVA O STUDIJI UTJECAJA AUTOPUTA VUKOSAVLJE-BRČKO

VUKOSAVLJE-JAVNA RASPRAVA O STUDIJI UTJECAJA AUTOPUTA VUKOSAVLJE-BRČKO
U Opštini Vukosavlje Vukosavlje održana je javna rasprava o Studiji utjecaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Vukosavlje-Brčko, investitora JP “Autoputevi Republike Srpske” d.o.o. Banja Luka. Radni tim projekta izvršio je prezentaciju nacrta Studije, i predstavio čitav niz zadataka koje je potrebno ispuniti prije izvođenja radova.
Zainteresovani građani i stanovništvo koje je naseljeno u blizini lokaliteta projektom predviđenih za izgradnju autoputa Vukosavlje-Brčko, dobili su odgovore na pitanja vezana za mogući ujecaj radova na životnu sredinu od strane “RUDARSKO-TEHNOLOŠKI ZAVOD” d.o.o. Prijedor. Afirmativa.ba