ZAKON O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE RS: OTKUPNA CIJENA SAMO ZA MALA POSTOROJENJA

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, u skladu sa novim Zakonom o obnovljivim izvorima energije, usvojila Odluku o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i dostavila na saglasnost Vladi Republike Srpske.

Novi Zakon o obnovljivim izvorima energije, koji je stupio na snagu u martu 2022. godine, uveo je značajne izmjene u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u odnosu na prethodna zakonska rješenja koja su bila u primjeni od 2012. godine i kojim je bilo omogućeno da garantovanu otkupnu cijenu ili pravo na premiju mogu ostvariti postrojenja instalisane snage do 10 MW.