ZAVRŠAVA SE LJETNO RAČUNANJE VREMENA

Ljetno računanje vremena u 2022. godini završava se u nedjelju, 30. oktobra u tri sata.

U noći između subote i nedjelje, 29. i 30. oktobra, treba vratiti kazaljke jedan sat unatrag.

U BiH su se kazalje počele pomjerati 27. marta 1983. godine, za vrijeme SFRJ, prije svega radi očekivane ekonomske koristi – boljeg funkcionisanja jedinstvenog tržišta, transporta i komunikacija, industrije.

EU je, međutim, odlučila da zbog izostanka veće koristi od toga, 2021. godine odustane od pomjeranje satova dvaput godišnje, prepuštajući članicama da li će tada za stalno ostati na „ljetnjem“ ili uobičajenom – „zimskom“ računanju vremena.