AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA U BIH

Akcioni plan za poboljšanje statusa LGBTIQ osoba je korak bliže EU

Vijeće ministara BiH je usvojilo Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTIQ osoba. Ovim je poslata poruka da su izazovi sa kojima se susreću LGBTIQ osobe prepoznati i da je država spremna posvetiti im više pažnje.

Usvajanje Akcionog plana potvrda je opredijeljenosti BiH da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTIQ osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu.

U fokusu Akcionog plana je ostvarivanje tri opća cilja – jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznovrsnosti.

Usvajanje Akcionog plana je rezultat saradnje svih nivoa vlasti u BiH

U Sarajevskom otvorenom centru (SOC), kao organizaciji koja pruža azil i psihološku podršku žrtvama diskriminacije i nasilja, smatraju da je BiH – ovakvim dokumentom – na jedan sistemski problem ponudila sistemski odgovor.

Prikupljeni podaci i analize koji su poslužili kao baza za izradu akcionog plana nam upravo to i govore – da je položaj LGBTIQ osoba u BiH sistemski problem, koji se tiče raznih oblasti privatnog i javnog života, djelovanja i nedjelovanja institucija i pravne neregulisanosti određenih pitanja.

“Taj sistemski odgovor države sastoji se u vrlo konkretnim mjerama u svim ključnim sferama za kvalitet života kao što su zdravstvo, obrazovanje, sigurnost, zapošljavanje, socijalna zaštita. Primjerice, na sigurnosne izazove zločina iz mržnje prema LGBTIQ osobama odgovara se obavezama dodatne edukacije državnih službenika, policajaca, predstavnika pravosuđa”, kazali su nam iz SOC-a.