BANOVIĆKI UGALJ U TERMOELEKTRANAMA SRBIJE

Ove sedmice je u Beogradu potpisan vrlo vrijedan Ugovor o prodaji 100.000 tona uglja između RMU „Banovići“ i JP „Elektroprivreda Srbija“, što je za ovu kompaniju veoma važan pomak, kako zbog finansijskih dobitaka tako i zbog proširenja inostranog tržišta.

Uprava Društva u prethodnom periodu održala je niz sastanaka sa predstavnicima JP „Elektroprivreda Srbija“ na kojima se pregovaralo o uslovima prodaje, da bi danas razgovori u konačnici rezultirazi zvaničnim potpisivanjem Ugovora. – Ovo je važan dan za našu kompaniju obzirom da se prvi put u historiji Rudnika sklapa jedan ovakav Ugovor sa velikom inostranom kompanijom i samo jedna od aktivnosti koju provodimo s ciljem obezbjeđenja sredstava, koja ćemo u potpunosti iskoristiti za povećanje plata radnicima.

Na ovome smo radili prilično dugo, s ciljem da u teškim ekonomskim vremenima obezbijedimo stabilnost Rudnika.

Želim se zahvaliti svim učesnicima pregovora na ozbiljnoj i korektnoj saradnji – kazao je direktor RMU „Banovići“ d.d. Banovići Elvir Salihović. Također je napomenuo da potpisivanje Ugovora ni na jedan način neće ugroziti energetski i privredsni sektor u BiH, jer se prilikom sklapanja svakog novog Ugovora vodi računa o proizvodnim mogućnostima i potrebama dosadašnjih strateških kupaca.

– Srbija inače ima problem s kvalitetom uglja. Tako je krajem prošle godine v.d. direktor Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić izjavio da je rad TE “Nikola Tesla” u Obrenovcu blokirao ugalj lošeg kvalitata, zbog čega je više hiljada ljudi ostalo bez struje.