DOBOJ JUG – POZIV NA RACIONALNU POTROŠNJU PITKE VODE

Na prijedlog direktora JKP “VIS”, Nadzorni odbor ovog preduzeća donio je Odluku o različitoj cijeni obračuna potrošnje vode u periodu nepovoljnih hidroloških prilika.
Kao što se u odluci vidi cilj je smanjiti neracionalnu potrošnju pitke vode, resursa bez kojeg je život otežan i redovne aktivnosti nije moguće izvršavati.
Odlukom su obuhvaćena fizička lica na način da će potrošnja do 20 m3 po domaćinstvu biti obračunavana i naplaćena po trenutno važećoj cijeni od 0,80 KM/m3, a za svaki kubni metar preko te količine cijena će biti 5,00 KM/m3.
Vođeno je računa da brojnija domaćinstva kao i naši sugrađani koji imaju stoku ovom odlukom ne budu ugroženi te će se za njih obračun i plaćanje vršiti prema uvjetima navedenim u članu 3. i članu 4. Odluke.
Odluka ostaje na snazi od 01.06. do 30.09.2022. godine najduže, a u slučaju popravljanja hidroloških prilika i prije navedenog roka biće stavljena van snage.
Pokušajmo biti racionalni i sačuvajmo ovaj dragocjeni resurs kako bi svaka vrsta redukcije bila izbjegnuta, SAOPĆENO JE IZ Općine Doboj Jug.