SVI OPERATERI ĆE U BUDUĆE NAPLAĆIVATI MARKU MJESEČNO KAO NAKNADU ZA KORIŠTENJE

 

Uz Eronetovu obavijest korisnicima da kreću s naplaćivanjem mjesečne naknade u iznosu 1 KM, to će isto učiniti i preostala dva operatera u državi BH Telekom i M:tel.

 

obavještavamo vas da će, na osnovu suglasnosti Regulatorne agencije za komunikacije BiH, doći do izmjena i dopuna Cjenovnika na način da će se od 1. srpnja 2022. godine vršiti obračun mjesečne naknade za korištenje resursa mobilne mreže u iznosu od 1 KM (s PDV-om).

Prepaid mobilnim korisnicima (Ultra start, Ultra Internet paketi i Ultra Tourist paketi), naknada za korištenje mobilne mreže će se naplaćivati svakih 30 dana, na sljedeći način:

Korisnicima koji imaju dovoljno sredstava na osnovnom računu, bez obzira na status validnosti (aktivan/inaktivan) će se vršiti umanjenje kredita po osnovu naplate naknade u iznosu od 1 KM s računa, koja vrijedi narednih 30 dana. Nakon isteka roka od 30 dana, proces se ponavlja na isti način, tj. ponovo se vrši umanjenje kredita za iznos od 1 KM s osnovnog računa;

Ukoliko u datom trenutku ne postoji dovoljan iznos kredita na osnovnom računu prepaid mobilnog korisnika, iznos naknade će se naplatiti prilikom naredne dopune kredita, kada ukupan iznos na osnovnom računu korisnika bude dovoljan za naplatu;

Naknada za korištenje mobilne mreže se neće naplaćivati pri aktivaciji prepaid paketa sve dok se ne izvrši nadopuna kredita na osnovnom računu u iznosu dovoljnom za naplatu naknade.

Naknada za korištenje mobilne mreže za postpaid govorne pakete, pakete sa kombinovanim načinom plaćanja, data pakete, M2M pakete, pakete za fiskalne kase, Toptim pakete s postpaid komponentom, Moj izbor korisnike sa postpaid komponentom će biti uključena u cijenu mjesečne pretplate, koja se neće povećavati.

Uvođenje ove naknade je planirano prvenstveno zbog visokih troškova nastalih regulatornim obavezama nosilaca LTE dozvole za razvoj širokopojasne mreže, kao i visokih investicijskih ulaganja radi ispunjavanja uslova dozvola, a sve s ciljem daljeg ulaganja u razvoj i tehničke resurse mobilne mreže”, naveli su iz BH Telekoma.

Identična situacija je i s M:telom.

“Obavještavamo vas da će se od 1. srpnja 2022. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja usluga i uslova korišćenja tarifnih modela.

U okviru Posebnih uslova pružanja usluga: Pretplata NET, Total Group, Total Data,Total Data – fiskalne kase, VPN Exclusive i posebnih uslova korišćenja tarifnih modela:Pretplata Start, Pretplata Start 300, Pretplata Plus, Pretplata Plus NET, Pretplata Top, Pretplata Max, Pretplata Premium, Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+, Pretplata:XXL+  KOMBINUJ 5, „KOMBINUJ: Senior“, “Kombinacija” ,KOMBINUJ, Pretplata:KDRS i paketa „KOMBINUJ:S Junior“,  vrši se izmjena na način da se uvodi naknada za korištenje mobilne mreže u iznosu od 1,00 KM sa uključenim PDV-om, a koja je uključena u cijenu mjesečne pretplate odabrane usluge, odnosno odabranog tarifnog modela.

Istovremeno, vrši se i izmjena Posebnih uslova pružanja usluge „Dopuna” i „DopunaNET”  na način da se za korisnike usluge „Dopuna” i „DopunaNET” uvodi naknada za korišćenje mobilne mreže u iznosu od 1,00 KM s uključenim PDV-om,  koja će se naplaćivati na tridesetodnevnom nivou”, kazali su iz tog poduzeća na svojim službenim stranicama.