BIHAĆKI AERODROM

Predstavnici kompanije Tecno Engineering iz Rima i bihaćke firme Euroing predstavili su juče konačnu verziju aero-nautičke studije za ovdašnji aerodrom.

Pozitivan ishod ove analize sada omogućava nesmetan nastavak realizacije jednog od najvećih projekata u ovom dijelu BiH, te donošenje potrebnih saglasnosti i dozvola.

“Aero-nautička studija obradila je sve prilazne ravni pri slijetanju na aerodrom, tako što su analizirane sve potencijalne prepreke za sigurno slijetanje.  Studija je osim unutrašnje površine koja se nalazi u proglašenom javnom interesu i perimetrijskoj ogradi, tretirala i mnogo šire područje. To je naravno uobičajena procedura kada se provjerava mogućnost sigurnog funkcionisanja aerodromskog kompleksa. Rezultati studije su pozitivni, što znači da zrakoplovi mogu operirati sigurno na svim letovima prema ili od ostalih aerodroma u Bosni i Hercegovini i Evropi”, izjavio je Danilo Luccioni iz firme Tecno Engineering iz Rima, javlja Radio Bihać.

Ova studija pokazala je i u kom smjeru se može razvijati ovaj važan projekat, odnosno o kakvoj se vrsti aerodromskog kompleksa u Bihaću radi.

“Studija je pokazala da možemo imati referentni kod 4D, ili minimalnu dužinu poletno-sletne piste od 1.800 metara za avione sa kapacitetom do 150 mjesta. Tu je i mogućnost proširenja do 2.075 metara staze, koja bi imala mogućnost prijema aviona sa kapacitetom za 200 putnika. Dakle, imamo mogućnost razvoja u ova dva pravca. Sada smo tek u situaciji da potpuno upravljamo projektom i da imamo definisane smjernice za izradu master plana. U ovoj godini nam slijedi planirana eksproprijacija 260.000 kvadratnih metara zemljišta u sjevernom dijelu, kojom stvaramo pretpostavke za nastavak izgradnje piste”, riječi su Anela Hadžića, direktora JP Aerodrom Bihać.