BOLNICE I DOMOVI ZDRAVLJA DUGUJU 145,6 MILINONA KM

Javne zdravstvene ustanove najveći su dužnici po osnovu PIO doprinosa, a njihov dug na kraju marta ove godine iznosi 145,6 miliona KM.

Javne zdravstvene ustanove najveći su dužnici po osnovu PIO doprinosa, a njihov dug na kraju marta ove godine iznosi 145,6 miliona KM.

Ovu su podaci Fonda PIO RS, u kojem kažu da je ukupan dug svih poreskih obveznika za ovu vrstu doprinosa nešto veći od 476 miliona KM i da je za oko 6,7 miliona KM manji u odnosu na kraj prvog kvartala prošle godine.

“Od ukupnog iznosa potraživanja, na javne zdravstvene ustanove se odnosi 145,6 miliona КM, privatna preduzeća 126,87 miliona КM, samostalne delatnosti 94,2 miliona KM, akcionarska društva 46 miliona КM, preduzeća čiji je većinski vlasnik država 29,7 miliona КM, preduzeća čiji je osnivač/vlasnik opština 9,7 miliona КM, udruženja građana, sportskih klubova 8,1 milion КM, preduzeća iz kožarsko-tekstilne industrije 4,6 miliona KM i dr”, kažu u Fondu PIO RS.

Od navedenog iznosa ukupnih potraživanja, 112,40 miliona КM odnosi se na obaveze koje su poslodavci reprogramirali kod Poreske uprave Republike Srpske, odnosno Ministarstva finansija Republike Srpske.

Srpska.info