CRVENI KRIŽ ZDK URUČIO ZAHVALNICU PREMIJERU MIRNESU BAŠIĆU

Predsjednik Skupštine Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona (CK ZDK) Marko Sinanović uručio je zahvalnicu premijeru Mirnesu Bašiću za kontinuiranu podršku Vlade Zeničko-dobojskog kantona u radu i razvoju ove kantonalne organizacije.

Sinanović je na sjednici Skupštine, održanoj u Zenici, rekao da CK ZDK i Vlada ZDK imaju odličnu saradnju, koja je posebno intenzivirana imenovanjem Bašića na premijersku dužnost.

Zahvalio se Vladi i premijeru na finansijskoj podršci, od koje, kako je rekao, korist imaju svi korisnici usluga ove humanitarne organizacije, čije su osnovne aktivnosti organizacija dobrovoljnog darivanja krvi, edukacija iz prve pomoći, odgovor na prirodne i druge nesreće, javno zdravstveno prosvjećivanje te humanitarno-socijalna djelatnost.

Premijer Bašić je rekao da izuzetno cijeni rad Crvenog križa, koji zajedno sa Civilnom zaštitom ima veoma zahtjevnu zadaću u kriznim situacijama. Posebno se zahvalio ovoj organizaciji za pruženu pomoć stanovništvu i medicinskim radnicima tokom pandemije virusa korona.

Naglasio je da će Vlada ZDK-a nastaviti finansijski podržavati organizaciju Crvenog križa, te se založio za sistemsko rješavanje pitanja finansiranja ove organizacije u BiH.

U radu Skupštine CK ZDK učestvovali su delegati iz svih općina ovog kantona, a među gostima je bio i generalni sekretar Društva Crvenog križa FBiH Namik Hodžić. Zahvalnica je posthumno dodijeljena i dugogodišnjem aktivisti CK-a Borisu Penavi iz Usore, koji je preminuo krajem prošle godine.