DA LI ĆE DOĆI DO PORASTA KAMATNIH STOPA NA STAMBENE KREDITE?

Iako su se pojavile informacije o konstantnom rastu kamatnih stopa na stambene kredite, iz Agencije za bankarstvo Federacije BiH predviđaju da do njihovog povećanja neće doći. Ističu, da za to nema osnova i naglašavaju da bi svako neopravdano povećanje trenutno značilo samo veći profit za bankarski sistem. Uprkos tome, kamatne stope na stambene kredite u Bosni i Hercegovini veće su nego u zemljama eurozone.

Euribor, odnosno referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na europskom međubankarskom tržištu, je u porastu. No, to ne utječe na troškove banaka, jer banke koriste čak 98% domaćih depozita. Upravo zbog toga nema razloga za povećavanjem kamatnih stopa za stambene kredite.

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH – “Tržišni razlog, odnosno povećanje troškova banaka, a troškovi trenutno ne postoji, svako povećanje u ovom momentu znači samo direktno povećanja profita banaka, Imajući na umu da su već povećane određene naknade, nema razloga za povećanje bez obzira na Euribor”.

Prosječne promjenjive kamatne stope na stambene kredite u BiH su oko 3,69%, dok u zemljama eurozone, kamatna stopa iznosi 2,93%. Veće su i fiksne kamatne stope na 5 i 10 godina poredeći sa zemljama eurozone. Iz agencije za bankarstvo Federacije BiH objašnjavaju i zbog čega.

Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH – “Ako pogledamo ukupnu stukturu podataka eurouzone, najveći utjecaj na ukupan iznos i ukupnu kamatu, imaju najrazvijenije dvije ekonomije Njemačka i Francuska sa najvećom kreditnom aktivom, ne možemo očekivati da imamo kamatnu stopu, treba porediti sa zemljama okurženja ili saomo sa zemljama slične ekonomije našoj, koje su se nedavno priključile Europskoj uniji i tada izvući podatke”.

Iz Agencije za bankarstvo napominju da banke sukladno potpisanim ugovorom imaju zakonsko pravo na povećanje promjenjive kamatne stope, te da agencija nema mehanizme da to zaustavi. No, kaku kažu, imaju mogućnost da kroz određene mehanizme obeshrabre banke na povećanje.