DENIS BEĆIREVIĆ IMA DOBRE VIJESTI

“Vrlo je važno da EU nije ostavila po strani Zapadni Balkan, da će se investirati u zemlje Zapadnog Balkana i ozbiljna finansijska sredstva i to je sasvim sigurno ohrabrujuća poruka. Naravno i Zapadni Balkan i BiH treba da usklađuju svoju vanjsku politiku sa politikom i mislim da taj proces u narednom periodu treba i nastaviti.”

“Uspjeli smo poredati prioritete, u najvećoj mjeri. Intenzitet aktivnosti je zaista visok, radimo gotovo 12 sati dnevno. Veliki je broj sastanaka, obaveza. Imali smo i prvu radnu sjednicu Predsjedništva BiH”, istakao je u programu Federalne TV član Predsjedništva BiH i potpredsjednik SDP-a BiH Denis Bećirović.

“Poslije dugo vremena poslali smo i jednu pozitivnu poruku iz Predsjedništva BiH. Usvojili smo jedna značajan broj dokumenata, odluka i memoranduma koji imaju i veliku finansijsku težinu. Oslobodili smo, na neki način, nakon te prve sjednice Predsjendištva oko 289 miliona KM za državu BiH i njene ljude. Poslali smo i pozitivne poruke da se može na jedan civilizovan način razgovarati u Predsjedništvu BiH. Naravno, i u Predsjedništvu BiH nisu nikakvi čarobnjaci. Pokušavamo u okviru postojećih okolnosti i sa svim ograničenjima da pravimo korake naprijed. I u tom smislu poslali smo neke pozitivne poruke i očekujem da pokušamo ipak praviti iskorake naprijed u narednom periodu, a nisam naravno naivan da ne znam da postoje određena teška pitanja koja nisu razriješena decenijama i ne vjerujem da ćemo ih razriješiti tako lako ni u ovom mandatu.”

Kaže da su odluku o učešću BiH na samitu u Tirani donijeli jednoglasno.

“Gospođa Cvijanović je kao predsjedavajuća predstavljala BiH. Na kraju krajeva na tom samitu je usvojena i jedna važna deklaracija sa kojom je i BiH saglasna. Mislim da smo i u tom smislu poslali jednu pozitivnu poruku. Državna politika, vanjska politika BiH vodi se u BiH. BiH je nezavisna i suverena država i apsolutno je nedopustivo da susjedi ili bilo ko drugi vodi njenu vanjsku politiku. Ona ima nadležne državne organe zadužene za taj dio i moja je dužnost bila da upozorim da s tim nema nikakve igre. Taj samit je postigao zapažene rezultate u smislu zaključaka koji su doneseni. Vrlo je važno da EU nije ostavila po strani Zapadni Balkan, da će se investirati u zemlje Zapadnog Balkana i ozbiljna finansijska sredstva i to je sasvim sigurno ohrabrujuća poruka. Naravno i Zapadni Balkan i BiH treba da usklađuju svoju vanjsku politiku sa politikom i mislim da taj proces u narednom periodu treba i nastaviti.”

Bećirović navodi da je u vezi sa dobijanjem kandidatskog statusa obavio na desetine sastanaka sa brojnim zvaničnicima EU, ali i brojnim ambasadorima u EU.

“Na bazi mojih saznanja moram reći da sam ipak blagi optimista da će BiH dobiti kandidatski status. U proteklom mandatu imali smo jedan period stagnacije, nazadovanja. Ja mislim da je vrijeme da ljudi u BiH dobiju jednu pozitivnu poruku i od strane EU. U tom smislu očekujem da ipak BiH se dodijeli kandidatski status. Očekujem to zbog ljudi u BiH, ali naravno pravi posao tek slijedi nakon toga. Ja mislim da će to biti vjetar u leđa reformskim procesima u BiH. Mislim da nemamo alternativu. Svi skupa u BiH zaista moramo početi provoditi ono što su preporuke Evropske komisije, početi BiH približavati evropskim standardima i kriterijima i samim tim BiH približavati punopravnom članstvu u EU. Paralelno s tim moramo jačati bh. ekonomiju, podizati životni standard ljudi, ali sve su to međusobno povezane stvari. Razgovarao sam i da predsjednicom Evropske komisije, boravio je skoro ovdje i komesar za proširenje i saradnju Varhely, niz drugih zvaničnika itd. Mislim da je sazrela atmosfera da ipak BiH dobije taj kandidatski status.”

Imamo bezbroj slabosti u vanjskoj politici BiH

Na pitanje koji su kriteriji za imenovanje ambasadora odgovara: “Ja mislim da tu moramo praviti ozbiljne iskorake. Dosadašnja vanjska politika BiH evidentno nije bila efikasna. Imamo bezbroj slabosti u vanjskoj politici BiH. U tom smislu vrlo je važno koga ćemo poslati kao mabsadore i generalno kako ćemo predstavljati BiH u svijetu. U tom smislu, ja sam unutar mog kabineta pripremio jedan poseban dokument koji nosi naziv Okvir za kriterije i standarde kako birati te diplomatske predstavnike. Angažiran je i jedan broj profesionalnih diplomata tako da pokušavamo da napravimo vrlo važan iskorak u toj oblasti i da zaista BiH predstavljaju vrlo kvalitetniji ljudi nego što je to do sada. Naravno i u postojećoj diplomatskoj mreži BiH ima odgovornih, sposobnih, kvalitetnih ljudi. Njima treba pružiti šansu, ali ima i onih koji definitivno trebaju ustupiti mjesto ljudima sa više znanja.”

Bećirović ističe da je vanjska politika svake države odraz i unutrašnje politike i stanja u državi.

“Mi smo, pogotovo u zadnje četiri godine, potpuno nazadovali. Zaustavljeni su naši bili procesi priključivanja EU. Moramo to promijeniti, moramo voditi odgovorniju, ozbiljniju politiku. Mi imamo vanjske prioritete BiH i moramo ih početi provoditi. Moramo biti kredibilan partner u odnosu sa drugim državama. U tom smislu, ako te stvari promijenimo sasvim sigurno da će se i ta slika s vremenom mijenjati.”

Kaže da su HE Buk Bijela i aerodrom u Trebinju vrlo ozbiljna pitanja koja se neće prelamati preko koljena.

“Napravit ćemo vrlo detaljne analize i država BiH kao suverena država postoji. U tom smislu morat ćemo dobro razmisliti o svim tim projektima. Moramo imati u vidu da treba država donijeti zakon o upravljanju i korištenju državne imovine. ona je pod zabranom. Morat ćemo i sve ove druge projekte dobro izanalizirati i donositi ih u skladu sa Ustavom i zakonima BiH. Ustav i zakone BiH ne smije niko kršiti tako da neće biti nikakvih ishitrenih koraka po tom pitanju. Sve će biti do u detalje izanalizirano i bit će donesene prave odluke u nadležnim organima države BiH, što je jako važno reći. Postoje i odluke Ustavnog suda BiH koje se također moraju poštovati.”