DOBOJ-45.000 EURA ZA RADNI ANGAŽMAN MARGINALIZIRANIH GRUPA

Njemačka NVO „Help“ i Grad Doboj

 

                             45.000 EURA ZA RADNI ANGAŽMAN MARGINALIZIRANIH GRUPA

Predstavnici Gradske uprave u Doboju potpisali su ugovor o saradnji sa njemačkom nevladinom organizacijom “Help”. U okviru projekta  “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti zapadnog Balkana 2021-2022” u Doboju će sa 45.000 eura biti pdoržano pokretanje ili proširenje djelatnosti za 21 korisnika.

Projektom će biti podržan 21 korisnik  za pokretanje ili dalji razvoj  djelatnosti  iz ranjivih društvenih kategorija, mladih, žena i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe. Grad će sudjelovati sa 35 odsto sredstava.

-Podršku čini grant od 2.000 eura za pokretanje  vlastitog mini-biznisa, ili kroz gradski projekat do vrijednosti 5.000 KM-kazao je zamjenik dobojskog gradonačelnika Slavko Kovačević.

Gradjani iz navedenih kategorija koji prodju na javnom pozivu mogu računati na nenovčani grant od po 2.000 eura kako bi pokrenuli ili dalje razvili svoj mikro-biznis koji će biti registrovan.

„Ne postoje odredjeni materijali, sredstva ili alati koje mi nudimo, nego ćemo mi tražiti od samih korisnika, kroz jedan aplikacioni formular, da oni nama predlože  šta to njima treba kako bi uspješno vodili sam biznis. A, mi ćemo, kroz samu proceduru i implementaciju projekta,  za njih to nabaviti i kasnije ih pratiti-pojašnjava predstavnik NVO „Help“ za BiH  Almin Adžović.

Potpisnici ugovora ističu kako će  korisnici projekta biti izabrani po javnom pozivu koji će biti okončan do kraja godine. Afirmativa.ba