DOBOJ ISTOK-PRIHODI OD POREZA NA DOHODAK ZA DESET GODINA POVEĆAN PET PUTA

Načelnik  Kemal Bratić-Općina Doboj Istok ove godine bilježi rekordan budžet od osnivanja

 

       PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK ZA DESET GODINA POVEĆAN PET PUTA

 

Smještena uz magistralni put Tuzla-Doboj na desnoj obali Spreče sa pet mjesnih zajednica smještenih izmedju rijeke Spreče i padina Trebave, općina Doboj Istok od 1998. godine, kada je formirana, u ovoj godini raspolaže budžetom od 5,5 miliona maraka, rekordnim od njenog osnivanja. Prema riječima općinskog načelnika Kemala Bratića budžet za 2023. godini, koji je u javnoj raspravi, zbog nepredvidivih diogadjanja u okruženju bit će kreiran s dozom opreza i u Nacrtu iznosi  oko pet miliona KM.

Uz ulaganja u infrastrukturu i razvojne projekte posebno se ovdje vodi računa o NVO i udruženjima gradjana od izvidjača, raznih sportskih i kulturnih udruženja do boračkih i Udruženja penzionera. Za sve njih planirana su namjenska sredstva u općinskom budžetu.

Bratić; Dvije trećine budžeta vraćamo gradjanima

-Sve što osjetimo da je potreba naših gradjana mi ugradjujemo u naš budžet. Ono što je bitno naglasiti je da samo jedna trećina općinskog budžeta ide na plate i naknade i materijalne troškove, a sve ostalo vraćamo našim gradjanima i ulažemo u infrastrukturu na području Općine Doboj Istok-ističe općinski načelnik Kemal Bratić.

U ovoj godini na području Općine Doboj Istok realizirano je mnogo različitih projekata. Jedan od većih svakako je rekonstrukcija regionalnog puta Klokotnica-Kapetani u što je  putem Direkcije cesta TK investirano preko 350.000 KM, kao i sanacija i uredjenje puta u Stanić Rijeci u vrijednosti od 550.000 KM gdje će se realizirati i dva projekta regulisanja lokalnih vodotokova ukupne vrijednosti od  oko 400.000 KM.

Naši projekti

U toku je i izgradnja ambulante u MZ Lukavica Rijeka, kao i utopljavanje  ambulante i Doma kulture u velikoj Brijesnici, a uložena su značajna sredstva i u izgradnju fiskulturne dvorane u Maloj Brijesnici. Uveliko se radi na pribavljanju dokumentacije i početku izgradnje Bosanskog kulturnog centra u Doboj Istoku, kao i na prostornom projektu za potrebe Vatrogasne jedinice i CZ. Ovdje se uveliko radi i na zajedničkom projektu izgradnje svojevrsnog  putnog „bajpasa“ ili brze ceste  kojom bi se poboljšala putna povezanost Doboj istoka, Lukavca i gračanice sa središtem Kantona i povezaivanje na autoput. Razgovori s Federalnom vladom su poodmakli, a osiguran je i dio sredstava za ovu namjenu.

-Spadamo u red srednje razvijenih općina i to meni, kao načelniku, imponuje upravo zbog, prije svega, naših vrijednih i poduzetnih ljudi. Iako smo mala i mlada lokalna zajednica imamo preko 2.500 uposlenih. Prihod od poreza na dohodak je sa 300.000 2012. godine povećan na  1,45 miliona u ovoj godini-pojašnjava Bratić.

Zbog rečenog Općina Doboj Istok povuče manje sredstava po osnovu Zakona koji propisuje pomoć slabo ili izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama. Iz Doboj Istoka će inicirati izmjenu ovog Zakona radi pravičnije raspodjele sredstava za ovu namjenu.

U budžetu za 2023. godinu planirat će se i odredjena sredstva za pomoć poduzetnicima u smislu nabavke opreme, samozapošljavanja i li start up idejama mladih.

-Mi smo u prošloj godini na ime podrške poljoprivrednicima iz budžeta isplatili 225.000 maraka što nije imalo imajući u vidu budžet i obaveze. U narednom periodu svakako će biti intencija da se pokloni više pažnje samozapošljavanju i start up idejama mladih. Mi imamo dugogodišnju uspješnu saradnj u i sa Omladinskom bankom gdje solidarno izdvajamo sredstva za poslovne ideje mladih i u tome imamo uspjeha-ističe općinski načelnik Kemal Bratić.

Saradnja sa NVO

Lokalna zajednica ima odličnu saradnju sa MFS „Emmaus“ koji egzistira na području Doboj Istoka  i zapošljava oko 250 osoba. U saradnji s UNDP-om realizira se i projekt podrške  djeci sa smetnjama u razvoju i taj projekt će se nastaviti i u narednom periodu. Kroz ovu saradnju i podršku partnera iz Njemačke izgradjeno je ili je i izgradnji šest kuća za osobe u stanju socijalne potrebe, pojedinačne vrijednosti od 20.000 eura.

-U godini pred nama nastavit ćemo sa započetim projektima. Radićemo na projektima sekundarne kanalizacije. Želimo da izgradimo Bosanski kuturni centar gdje bi bila smještena i biblioteka, kino, prostor za pozorišne predstave i ostali sadržaji za naše gradjane.  Nastavit ćemo s uredjenjem naših puteva, vodotokova i raditi na obaloutvrdi uz rijeku Spreču i iskreno se nadam da ćemo u narednoj godini krenuti i s dijelom projekta  brze ceste o kojoj smo govorili-zaključuje načelnik Općine Doboj Istok Kemal Bratić.

Afirmativa.ba