DOBOJ JUG-PRVA OPĆINA U BIH BEZ ARHITEKTONSKIH BARIJERA!

DOBOJ JUG-PRVA OPĆINA U BIH BEZ ARHITEKTONSKIH BARIJERA!

Osobe sa invaliditetom, a posebno osobe sa smetnjama u razvoju i dalje su u našem društvu, posebno u ruralnim sredinama, stigmatizirane i u dobroj mjeri izopćene iz društvenih procesa. Da se, sa malo novca i dobre volje, može uraditi mnogo, svjedoči i primjer iz male općine Doboj Jug, gdje, uz podršku u inkluzivnoj nastavi za učenike sa smetnjama u razvoju  nastoje ukloniti i posljednje arhitektonske barijere kako bi osobe sa invaliditetom mogle pristupiti u sve javne objekte.

Iako mala i sa ograničenim finansijskim resursima Općina Doboj Jug je medju prvima u našoj zemlji po brizi za osobe sa invaliditetom i  smetnjama u razvoju. Prva su lokalna zajednica u BiH koja je uklonila arhitektonske barijere, a pomoć za osnovce sa smetnjama u razvoju u mjesnoj osnovnoj školi roditeljima je posebno  važna.

-Želim da se zahvalim načelniku na ovom asistivnom pomagalu koje će mom dječaku mnogo značiti u daljem školovanju i  i napredovanju i nadam se da će sve biti kako treba i u redu-kazala nam je majka djeteta sa smetnjama u razvoju M Škiljo.

-Samim tim mi ćemo njemu olakšati boravak u školi, da nam učenik bude sretnij i da zajedno sa svojim drugarima prati nastavni proces, koliko je to u njegovoj mogućnosti-ističe direktorica OŠ „“21. mart“ u Doboj Jugu  Azra Denjalić.

Sredstvima iz općinskog budžeta instaliran je i lift u zgradi OŠ.

-Naš cilj je bio da učenika uvedemo u nastavni proces zajedno sa svim ostalim učenicima, da nesmetano ide u školu, da se druži sa svojim vršnjacima i da pohadja kabinetsku nastavu.  Znam da ćemo imati još dva, tri učenika kojima će biti potreban ovaj lift. To su učenici koji imaju probleme u kretanju-dodaje Azra Denjalić.

-Mi ćemo i dalje nastaviti podržavati projekte koji su od interesa za ovu kategoriju djece, omladine, ljudi kako bi im olakšali njihove svakodnevne tegobe-kazao je općinski načelnik Mirnes Tukić.

Kao i u većini sredina u BiH najviše ispaštaju osobe sa invaliditetom.

-Dugi niz godina nismo mogli prisustvovati nekim dogadjajima, javnim raspravama, sjednicama OV-kaže nam predsjednik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize u Doboj Jugu  Edib Skulić.

Uz asistivna pomagala za osnovce sa smetnjama urazvoju u Doboj Jugu su iz skromnog budžeta izdvojili 15.000 maraka za ugradnju  lifta  i na javnoj zgradi gdje se nalaze biblioteka, porezna uprava i sala OV.

-Mi smo već, kao invalidne osobe, dva, tri puta prisustvovali sjednicama  OV, održavali smo svoje skupštine, prisustvovali promocijama knjiga i tako dalje-dodaje Skulić.

Iz Općine Doboj Jug primjerom pokazuju kako se uz malo novca  i dobre volje može učiniti mnogo za one kojima je potrebna naša pomoć i pozivaju više nivoe vlasti da se povedu njihovim primjerom.

-Da se uključe, da podrže. I evo, apelujem ovom prilikom na sve one koji mogu pomoći da pomažu-apelira općinski načelnik Mirnes Tukić.

15.000 maraka danas na tržištu je ciejna  dotrajalog automobila ili mjesečna primanja dobro plaćenog bh političara. U Doboj Jugu pokazuju kako se i sa malo novca, ako se pravilno, domaćinski u humano investira može učiniti mnogo za one koji od društva očekuju malo razumijevanja, empatije i iskrenosti.  Afirmativa.ba