VLADA RS PREPISALA NA DOBOJ DRŽAVNU IMOVINU, PLANIRAJU GRADNJU ZATVORA

Riječ je oko 300.000 četvornih metara za izgradnju zatvora na lokaciji Putnikovo Brdo. U pitanju je nepokretna vojna imovina nekadašnje JNA, koja je postala državna imovina, a procijenjena vrijednost je oko 220.000 KM.

Pravobranitelj RS Milimir Govedarica mišljenja je da je grad preuzeo obveze u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom.

O ovoj temi je govorio i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je rekao da se na toj lokaciji planira graditi Kazneno popravni zavod.

Pravobraniteljstvo BiH je još prije tri godine podnijelo apelaciju Ustavnom sudu BiH u predmetu koji se odnosio na istu temu za prostor Bileće. Riječ je o apelaciji protiv presude Vrhovnog suda RS i rješenja Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Vezano za slučaj u Bileći, u pitanju su bili vojarna, lokalni poligon i streljana „Bilećki borci“, koji su perspektivna vojna imovina BiH.

BiH je nekoliko godina ranije podnijela zahtjev za upisom promjene prava na nekretninama, kako bi se oni upisali u vlasništvo države, te da postoji privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom.

Tada je presudom Vrhovni sud RS-a u roku od tri mjeseca obavijesti Ustavni sud BiH o odlukama poduzetim po toj odluci.