DOBOJ JUG-SVEČANO PUŠTEN U UPOTREBU NOVI BUNAR B2-A

DOBOJ JUG-SVEČANO PUŠTEN U UPOTREBU NOVI BUNAR B2-A

 

U prisustvu predstavnika Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, Općine Doboj Jug, općinskih vijećnika, predstavnika menadžmenta i upravljačkih struktura JKP „Vis“ i gradjana danas je u Doboj Jugu na izvorištu „Havdine“ svečano pušten u upotrebu novizgradjeni bunar B2-A i novoinstalirana hlorna stanica.

Naime, s ciljem osiguranja dodatnih količina pitke vode za stanovništvo i privredu Općina Doboj Jug je u septembru 2022. godine sa JKP „VIS“ d.o.o. iz Doboj Juga potpisala Ugovor o izvodjenju radova  po projektu „Izgradnja bunara B2-A na izvorištu  Havdine“. Finansiranje projekta je realizirano iz sredstava po Sporazumu o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu zaključenog izmedju Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK i Općine Doboj Jug, te iz budžetskih sredstava Općine Doboj Jug.

Ukupna vrijednost radova, nakon proveden e-aukcije, iznosi 86.569 KM, sa PDV-om, a radove je u propisanom roku izvelo  JKP „VIS“ d.o.o. iz Doboj Juga.

Istovremeno je, na izvorištu „Havdine“ izvršena nabavka i instaliranje savremene hlorne stanice vrijedne 27.217 KM, a sredstva su osigurana iz budžeta Općine Doboj Jug.

Nova postrojenja u pogon su svečano pustili u upotrebu pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Aner Omeragić, općinski načelnik Mirnes Tukić i v.d. direktora JKP „Vis“ Maid Buljubašić.

-Opredjeljenje ove  Vlade je da se olakšaju i ubrzaju procedure kada je riječ o sličnim projektima, a posebno onih u kojima se koriste sredstva iz vodnih naknada, tako da mogu obećati da će Vlada i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK i dalje  podržavati slične projekte. Akcenat će biti na slabije razvijenim sredinama poput Olova, Vareša i Doboj Juga-kazao je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede ZDK Aner Omeragić.

-Naš  interes je da našim gradjanima i privednicima osiguramo što bolje uvjete za življenje i privredjivanje, a to su svakako i ovi projekti. S tim u vezi izdvajamo i izdvajaćemo i budžetska sredstva da idemo u pravcu boljeg života za sve. S tim u vezi mogu najaviti da planiramo gradnju još jednog bunara nizvodno prema ušću-kazao je općinski načelnik Mirnes Tukić.

-Za gradjane i privredu ovo je krucijalan projekt i u zadnjih dvadeset godina nema značajnijeg projekta koji se radio na području općine Doboj Jug.   Jer, bez dovoljne količine pitke vode ne možemo govoriti o natalitetu, razvoju privrede, boljem životu za sve. Zato je naše opredjeljenje da učinimo sve kako bismo osgurali dovoljne količine vode za naše gradjane-kazao je v.d. direktora JKP „Vis“ u Doboj Jugu Maid Buljubašić.   Afirmativa.ba