DOBOJ: PROMOVIRANA KNJIGA “BUKOVAČKE ČIVČIJE-MONOGRAFIJA”

U Domu kulture u Čivičijama Bukovačkim kod Doboja prmovirana je vanredno, za ovo područje i šire vrijedna knjiga “Bukovačke čivčije – monografija“, autora Adnana Šehića i Damira Hamidovića.

(Iz recencije prof.dr. Azema Kožara)

Knjiga „Bukovačke čivčije – monografija“, autora Adnana Šehića i Damira Hamidovića, je
uspješan i veoma koristan istraživački projekat, svake pažnje i respekta vrijedan. U njega je
utkan ogroman istraživački trud autora, koji su koristili brojne historijske izvore (arhivsku,
arheološku, muzeološku, bibliotečku građu), novine, objavljenu i relevantnu literaturu,
ukratko sve ono što se i u najmanjoj mjeri odnosilo na predmet istraživanja.

U historiografskom (prvom) dijelu monografije, autori su „imali mjeru“ ne upuštajući se u neke
dublje rasprave i ne praveći veće digresije. U tekstu o Čivčijama „u novijem vremenu“ (drugi
dio) autori su pokazali želju i znanje da primjereno i originalno predstave brojne životne teme
i zbivanja od značaja za Čivčije i njegove žitelje, tako da su svoj zavičaj osvijetlili sa svih
aspekata života. Na taj način su, nadati se, uspjeli tu svoju ogromnu energiju i ljubav prema
zavičaju, prenijeti na mlađe generacije kako bi im, kao i autorima, Čivčije postale najljepše
mjesto na svijetu.
Čestitam autorima na uspješnoj realizaciji ovoga istraživačkog projekta i predlažem da se
monografija objavi u što većem tiražu, kako bi sadašnjim i budućim generacijama Čivčija i
drugih mjesta iz okruženja, poslužila kao svojevrstan historiografsko-sociološki udžbenik.
U Tuzli, 4. avgusta 2023. Recenzent,

Prof. dr. Azem Kožar, emeritus