DOM NARODA PSBIH PRIHVATIO IZMJENE ZAKONA O AKCIZAMA

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatio je na današnjoj sjednici Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u drugom čitanju, a u pitanju su izmjene koje propisuju privremeno ukidanje akciza na gorivo, što ujedno znači umanjenje cijene goriva.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su ove izmjene jednoglasno, ali uz prethodno usvojen amandman delegatkinje Kluba Srba Dušanke Majkić (SNSD) po kojem bi to važilo samo 30 dana.

Predstavnički dom po hitnom postupku usvojio je ove izmjene u martu ove godine kojim je bilo predviđeno da akcize budu ukinute šest mjeseci. No budući da su izmjene ovog zakonskog rješenja usvojene u drugačijem tekstu, sada će biti formirana zajednička komisija oba doma PSBiH koja bi trebala usaglasiti tekst zakona.

Na sjednici je danas većinom glasova prihvaćen i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, oba u drugom čitanju po skraćenom postupku.

Nakon ovih akata, gotovo bez rasprave su prihvaćeni Izvještaj Zajedničke komisije oba doma PSBiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, čiji predlagač je Vijeće ministara BiH, potom Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2020. godinu, Izvještaj Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji 73 institucije BiH za 2020. godinu te Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2021. godinu.

Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi “Osnovne pretpostavke za inspekcijski nadzor u institucijama BiH” prihvaćen je također većinom glasova, kao i Izvještaj o provedenoj reviziji učinka o temi “Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki”.

Jedina diskusija prije glasanja bila je delegata Kluba Hrvata Zlatka Miletića. On je povodom izvještaja o javnim nabavkama kazao da treba poduzeti odgovarajuće radnje budući da su revizori u izvještaju naveli i primjere javnih nabavki u kojima ima elemenata krivičnog djela te koruptivne radnje vezane za nabavke službenih automobila u 2021. godini.

Nakon ovih tačaka dnevnog reda, delegati su prihvatili Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2021. godinu, Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2021. godinu, ali ne i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije u 2021. godini.