KANTON SARAJEVO DOBIO ZAKON O PREVENCIJI I SUZBIJANJU KORUPCIJE

Po riječima ministrice pravde i uprave KS Darje Softić Kadenić, ovim zakonom su regulirane tri vrlo važne oblasti u borbi protiv korupcije a to sukob interesa, zaštita prijavitelja korupcije i jačanje integriteta u institucijama javnog sektora.

“Uz Zakon o prijavi i kontroli podataka imovine nosilaca javnih funkcija, ovim zakonom se u potpunosti zaokružuje sistem prevencije i borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, jača  se pravni i institucionalni okvir, te nadležnosti Ureda za borbu protiv korupcije KS kao  centralnog tijela za implementaciju pomenutih zakona. Od ranije, Ured ima nadležnosti u  prikupljanju, obradi i postupanju po prijavama imovine, a sada postaje nadležno tijelo za identifikovanje i sankconisanje sukoba interesa, ali i centralno tijelo za dodjeljivanje statusa zaštićenog prijavitelja korupcije u Kantonu Sarajevo”, istakla je ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić.

Naglasila je da javna rasprava na Nacrt zakona u trajanju od 45 dana bila intenzivna, te da su pristigli brojni prijedlozi i sugestije, koji su najvećim dijelom usvojeni.

U odnosu na Nacrt, tekst Zakona je pretrpio značajnije izmjene, a osnovna izmjena se odnosi na tijelo koje je ovlašteno da provodi Zakon. Iako je prvobitno bilo predviđeno da se formira Komisija za utvrđivanje sukoba interesa, po riječima ministrice, nakon analize pristiglih primjedbi i sugestija kroz javnu raspravu je ta nadležnost dodijeljena Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, s namjerom da što prije počne primjena ovog zakona, odnosno kako bi se izbjeglo odugovlačenje procedure imenovanja tijela ili eventualne opstrukcije.

“Vlada KS je, s tim u vezi, djelovala amandmanski na određene članove zakona te su potpunije definisani određeni pojmovi, kao što su ‘privatni interes’ kojim su, osim nosilaca javnih funkcija, obuhvaćena i tzv. povezana lica, preciznije su definirane nespojivosti funkcija nosilaca javnih funkcija, te su redefinirane i uređene sankcije koje Ured može izricati u ovom kontekstu”, navela  je ministrica Softić Kadenić.

Primjena Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo počet će od 01. januara naredne godine.