EKOLOŠKA UDRUŽENJA SA OZRENA UPOZORAVAJU NSRS: POGUBNE POSLJEDICE ZAKONA IZ OBLASTI RUDARSTVA

Našem portalu, zajedničkim saopćenjem, obratilo se nekoliko ekoloških udruženja sa Ozrena upozoravajući da će namjera NSRS da, izmjenama aktuelnih zakona razvlasti lokalne zajednice kada je riječ o realizaciji projekata iz oblasti rudarstva, imati nesagledive posljedice na terenu. Saopćenje prenosimo u cjelosti:

“Ovim putem, mi, predstavnici ekoloških udruženja koja djeluju na području Ozrena, „OZRENSKI STUDENAC“ Sočkovac i „GOSTILJ OZREN“ Boljanić želimo da ukažemo na značaj odluke koju će sutra, dana 02.07.2024. donijeti poslanici u Narodnoj Skupštini Republike Srpske na redovnom zasijedanju a tiče se usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o geološkim istraživanjima. Naime, izmjenom člana 33, stava 5 aktuelnog Zakona o geološkim istraživanjima koji daje mogućnost lokalnoj zajednici da onemogući detaljna geološka istraživanja teških metala poput nikla, kobalta ili litijuma, čija eksploatacija ostavlja trajne posljedice u pogledu kvaliteta životne sredine, budućnost naših prirodnih obnovljivih resursa (šume, vode, plodno zemljište) kao i preduslovi za zdrav i kvalitetan život naših sadašnjih i budućih generacija daju se na milost i nemilost privatnih zapadnih kompanija.

Donošenjem novog Zakona o detaljnim geološkim istraživanjima u julu 2022. iz prethodnog zakona izbačena je zabrana vršenja ovakvih projekata u naseljenim mjestima da bi ovim aktuelnim izmjenama, koje su u toku, bilo predloženo ukidanje saglasnosti lokalne samouprave kojom je projekat mogao biti zaustavljen. Jasno je da ovakve izmjene Zakona pogoduju isključivo investitoru a na štetu lokalne zajednice koja je obuhvaćena projektom.

Što se tiče zakonom predviđene procedure za dodjelu koncesije na eksploataciju koja slijedi nakon obavljenih detaljnih geoloških istraživanja, na primjeru projekta rudnika litijuma u Loparama možemo da vidimo da je lokalna samouprava nemoćna u pokušajima da pravnim putem ospori ovaj projekat.

O kakvim se posljedicama radi kada je u pitanju životna sredina najbolje govori saopštenje SANU iz 2012. godine (Prilog 1) kada su u Srbiji bili aktuelni slični projekti vezani za istraživanje nikla na teritoriji tri opštine. Na svu sreću, sva tri projekta su zaustavljena. Sličan projekat je zaustavljen i na teritoriji Višegrada 2014. godine.

Posebno apelujemo na narodne poslanike čija sutrašnja odluka može da žrtvuje područje Ozrena i omogući kompaniji koja je zainteresovana za ovakav projekat (Prilog 2) da isti realizuje i pored trogodišnjeg negodovanja lokalnog stanovništva i lokalne samouprave.

Nameće se samo po sebi to da je nužno potrebno ovakve projekte koji su vezani za istraživanje i eksploataciju teških metala regulisati posebnim pravnim aktima koji bi i u procesu dodjele prava na istraživanje kao i prava na eksploataciju uključili i lokalnu zajednicu kako je i predviđeno odredbama Arhuške konvencije čija je BiH potpisnica.

U protivnom, naša budućnost kao starosjedilačke dominantno srpske zajednice je u rukama zapadnih kompanija koje se vode isključivo materijalnim interesom i tretiraju našu zemlju kao koloniju. Naš kolonijalni status je evidentan i po minimalnim koncesionim naknadama kakve su jedino u najsiromašnijim afričkim zemljama”, stoji u saopćenju.

Sočkovac, 01.07.2024. godine