EKOLOŠKA KATASTROFA KOD KAKNJA

Na video snimku koji je objavljen sa rijeke Trstionice u Kaknju, uočen je veliki broj uginulih životinja kao što su ribe, žabe i ostali organizmi.

Građani se plaše za svoje zdravlje i za sve krive općinsku vlast i kompanije koje nemaju validne dozvole za rad.

Nakon objave videa, oglasili su se iz JP Vodokom Kakanj i kazali kako je voda za piće ispravna.

JP “Vodokom” je provjerio sistem isporuke vode prema korisnicima i utvrdio da nema naznaka o zagađenju vode za piće iz gradskog vodovodnog sistema.

“Izvršene sve provjere, voda iz vodovodnog sistema Bukovica je ispravna za piće, uzeti uzorci na lokacijama uginuća ribe, bit će obaviještena kantonalna i federalna inspekcija. Nakon prijave da su u rijeci Bukovici primijećene uginule ribe, na lice mjesta su izašli predstavnici inspekcije, Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK i predstavnici JP “Vodokom”. Na određenim lokacijama u koritu rijeka utvrđena je izvjesna količina uginule ribe sitnog rasta. JP “Vodokom” je provjerio sistem isporuke vode prema korisnicima i utvrdio da nema naznaka o zagađenju vode za piće iz gradskog vodovodnog sistema”, saopćeno je iz ovog preduzeća.

Kako navode uzeti su uzorci vode iz korita gdje je primijećena uginula riba i isti će biti poslati na analizu, a o tome će biti obaviještena kantonalna i federalna inspekcija.

“Naređene su dodatne istražne radnje i čim budemo imali više informacija iste će blagovremeno biti prezentirane javnosti”, kazali su iz Općine Kakanj.

Kako navode iz Eko Akcije, a na osnovu njihovog mišljenja i pregleda terena riba i ostali organizmi su uginuli prije najmanje dva dana, voda u Kopljarima i izletištu Bukovica je ispravna, nema novih vidljivih uginulih organizama, uginuli organizmi su vidljivi tek ispod pumpne stanice “Vodokom” Kakanj, u Kraljevoj Sutjesci u toku uređenje korita rijeke, bez obzira što je u toku mrijest.

Na svom Facebook profilu kazali su kako su to njihova zapažanja te da ostavljaju da nadležni organi utvrde stvarno stanje.

Podsjećamo, borba oko zagađenja kaknjskih rijeka i biodiverziteta traje već neko vrijeme. Neformalna grupa građana Park prirode Trstionica i Boriva Kakanj, u nedavnom saopštenju za javnost, ističe kako je Sekretarijat Bernske konvencije pri Vijeću Evrope u cjelini prihvatio tužbu njihove aktivistice Hajrije Čobo protiv države Bosne i Hercegovine.

“Nakon višemjesečne borbe protiv devastacije prirode na području opština Kakanj i Vareš i ugrožavanja životne sredine, pitke vode, prirodnih staništa životinja u području koje je svim relevantnim dokumentima predviđeno za zaštitu bilo kao vodozaštitna zona ili kao (citat): “strogi rezervat prirode”, a sve zbog koncesija izdanih stranom investitoru u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina – cinka, olova, barita, srebra, zlata, kobalta, ali i popratnih metala: žive, arsena, talijuma, ova neformalna grupa građana koja broji više od 3000 članova je prinuđena poduzeti sve raspoložive mjere kako bi zaštitila živi svijet (uključujući i ljudske živote) na ovom području”, navodi se u saopštenju.

Tužba je u cijelosti prihvaćena od strane Sekretarijata i na dan 22.11.2022. je upućena tuženoj strani na odgovor koja ima rok do 15.7.2023. da se izjasni o navodima iz tužbe.

“Smatramo da je izdavanjem ovakve koncesije u ovu svrhu i na ovom izuzetno vrijednom i biodiverzitom bogatom, ali i osjetljivom području Bosna i Hercegovina prekršila više članova Konvencije i time ugrozila opstanak vrlo rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta”, navode iz NGG-a.

Kako što je to cilj Konvencije, tako je i njihov cilj da se divlje vrste – životinjske i biljne, kao i njihova staništa zaštite, ali isto tako i da se poštuju domaći pravni propisi kao i međunarodni propisi čija potpisnica je i Bosna i Hercegovina.

Akta