FZZZ U 2023. PLANIRA PODRŠKU ZA 13.000 OSOBA SA EVIDENCIJE NEZAPOLSENIH

Programom rada Zavoda za zapošljavanje FBiH za 2023. godinu, koji je usvojila Vlada FBiH, planirana je realizacija programa sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke koji za cilj imaju pružiti podršku za 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH, potvrđeno je Feni iz te institucije.

Za realizaciju programa planirana su sredstva od 111.310.466 KM. Dio sredstava u procijenjenom iznosu od 44.609.950 KM se odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja čija je realizacija započela prethodnih godina i koje dospijevaju na naplatu u 2023., a 66.700.516 KM se odnosi na nove programe iz 2023.

U skladu sa Programom rada za proteklu 2022., Zavod je, osim osiguranja socijalno-materijalne sigurnosti nezaposlenih osoba kao zakonskog prioriteta, započeo realizaciju programa zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba

Istaknuto je da je realizacijom Programa sufinansiranja zapošljavanja 2022, koji podrazumijeva niz mjera s fokusom na teško zapošljive kategorije nezaposlenih (mladi bez radnog iskustva, mladi sa radnim iskustvom, žene, dugotrajno nezaposleni, itd.), obuhvaćeno oko 8.000 osoba sa evidencije nezaposlenih, a ugovorena sredstva po tom programu iznose oko 36 miliona KM.

Također, Programom sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022, koji podrazumijeva davanje poticajnih sredstava nezaposlenim osobama za pokretanje vlastitog biznisa, obuhvaćeno je više od 2.600 osoba, a ugovorena sredstva iznose oko 12 miliona KM.

U okviru programa sufinansiranja zajedničkih projekta sa drugim organizacijama i institucijama Federalni zavod za zapošljavanje je također osigurao sredstva za realizaciju projekata sufinansiranja zapošljavanja asistentskog kadra u osnovnim i srednjim školama, kao i na javnim univerzitetima u Federaciji BiH i ustanovama socijalne zaštite, te djece šehida i poginulih boraca.

Osim toga, realizirani su i specifični projekti kroz udruživanje sredstava sa privrednim komorama, općinama, nevladinim organizacijama i obrazovnim ustanovama, i to za obuku i zapošljavanje nezaposlenih osoba u oblasti IT-a, građevinarstva, tekstila i obuće, obrade drveta i metala, i drugog. Tim projektima obuhvaćeno je oko 600 osoba, a ugovorena sredstva iznose oko četiri miliona KM.

U okviru programa Obuka i rad 2022 zaključeno je 18 ugovora ukupne vrijednosti 371.332,50 KM, i to za obuku 109 nezaposlenih osoba i zapošljavanje 102 osobe na period od 12 mjeseci.

Iz Zavoda navode da se kretanja na tržištu rada u Federaciji BiH u 10 mjeseci ove godine mogu ocijeniti pozitivnim budući da je krajem oktobra 2022. broj nezaposlenih, u odnosu na početak godine, smanjen za 14.211.

Na dan 30. septembra 2022. u Federaciji BiH su bile 539.334 registrovane zaposlene osobe. Broj zaposlenih u odnosu na prosjek iz prošle godine veći je za 13.937, a u odnosu na prethodni mjesec za 7.081.

Federalna.ba