GRAĐANI BIH BI MOGLI OSTATI BEZ VOZAČKIH DOZVOLA

Građani BiH mogli bi ostati bez vozačkih dozvola jer je pregovarački postupak za nabavku tih dokumenata poništen, važeći ugovor ističe za koji dan, a od nadležnih nema konkretnog odgovora kako će riješiti taj problem.

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je spornu nabavku obrazaca vozačkih dozvola vrijednu 800.000 KM, koju je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) bez javnog konkursa dodijelila kompaniji “Milbauer”.

Prema obrazloženju odgovornih iz IDDEEA, taj pregovarački postupak sa “Milbauerom” sklopljen je jer su potrošene sve ugovorene količine vozačkih dozvola prema važećem ugovoru o isporuci ličnih karata i vozačkih dozvola. Kancelarija za razmatranje žalbi je utvrdila da ovakvo obrazloženje nije zakonito, te je konstatovala propuste u radu IDDEEA.

“Iako je poništen ugovor, isporuka vozačkih dozvola je nastavljena, pa se postavlja pitanje po kom osnovu. Sa druge strane, nikakav postupak protiv odgovornih unutar IDDEEA nije pokrenut zbog utvrđenih nezakonitosti u sklapanju tog posla pregovaračkim putem”, naveo je izvor “Glasa Srpske” iz IDDEEA.

Objašnjava da i važeći ugovor za nabavku vozačkih, ali i ličnih karata prestaje da važi za koji dan.

“IDDEEA je pokrenula javnu nabavku za vozačke i lične kasno i to 3. maja, sa rokom dostave ponuda do 16. juna, odnosno samo mjesec prije isteka važećeg ugovora. Ovaj postupak je pokrenut tek kada su uočeni propusti i nezakonitosti u vezi sa vozačkim dozvolama. Međutim, novi postupak je obustavljen zbog uložene žalbe. Sa druge strane, i da nije bilo žalbe, nemoguće je da bilo koji ponuđač dostavi ponudu, da se potpiše ugovor i da budu isporučena dokumenta u tako kratkom periodu. Zbog svega toga postavlja se pitanje zašto se uopšte sprovodio pregovarački postupak za vozačke dozvole i zašto nije na vrijeme pokrenut postupak javne nabavke vozačkih dozvola i ličnih karata”,