GRAĐANI KOSOVA U BIH MOGU UĆI SAMO UZ VIZU

Granična policija BiH o navodima na internetu: Građani Kosova u BiH mogu ući samo uz vizu

Na internetu su se pojavile informacije kako od 3. novembra državljani Kosova uživaju bezvizni pristup u Bosnu i Hercegovinu sa važećom ličnom kartom što može izazvati zabunu i situacije da građani Kosova budu vraćeni sa graničnih prelaza Bosne i Hercegovine.

Iz Granične policije Bosne i Hercegovine naveli su da te informacije koje se mogu pronaći na internetu nisu tačne.

“Sukladno Odluci o vizama (Službeni oglas BiH, broj 3/15, 47/17 , 73/17 I 40/20), propisano da su nositelji putnih isprava s oznakom ‘Republika Kosovo’ obavezni prethodno pribaviti vizu Bosne i Hercegovine, koja se ne unosi u putnu ispravu nego se izdaje na posebnom obrascu i po posebnom postupku. Uzimajući u obzir navedeno, informiramo da građani s područja Kosova ne mogu koristiti lične karte prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine”, istakla je Franka Vican Bošković, glasnogovornica Granične policije Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je konstituisanje nove vlasti u toku, te da će Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH biti najvjerovatnije konstituisan početkom naredne, 2023. godine, teško je očekivati da će sporazum na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH biti prije prvog tromjesečja naredne godine.