HIFA – OIL NASTAVLJA SNADBJEVATI SNAGE EUFOR-A U BIH

 

Danas je potpisan novi ugovor između kompanije Hifa-Oil i snaga EUFOR-a u BiH čime je usaglašen nastavak snabdjevanja jedinica EUFOR-a naftnim derivatima ove kompanije. Ugovorom su definisane količine i dinamika isporuka prema zahtjevima i potrebama jedinica EUFOR-a u BiH.

Kompanija Hifa-Oil već dugi niz godina uspješno ispunjava uvjete i zahtjevne procedure koje su potrebne u ovom projektu te se dokazala kao pouzdan i kvalitetan partner koji može da pruži vrhunsku uslugu.

“Kompanija Hifa-Oil je kroz sve godine učešća u proceduri nabavke i prolaska iste te snabdjevanjem naftnim derivatima, pokazala da ozbiljnim pristupom možemo zadovoljiti visoke standarde EUFOR snaga u BIH. Današnjim činom potpisivanja nastavljamo da osiguravamo neophodne količine visokokvalitetnih naftnih derivata za misiju EUFOR-a u BiH”, rekao je Venan Hadžiselimović, izvršni direktor Hifa-Oil.

Misija EUFOR Althea je najduža vojna operacija EU, a snage EUFOR-a u našoj zemlji su raspoređene od 2004. godine. U ovoj godini u našu zemlju su pristigle dodatne rezervne snage zbog pogoršanja sigurnosne situacije na međunarodnom nivou te kako bi služile kao stabilizacijski faktor na ovim prostorima. Pored već do tada prisutnih 600 vojnika, pristiglo je dodatnih 500 pripadnika snaga EUFOR-a raspoređenih širom naše zemlje, a pojačana je i aktivnost i u vazdušnom prostoru.

EUFOR ima ovlaštenja s ciljem očuvanja mira, stabilnosti, teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH, odnosno sprečavanja svega onoga što je u suprotnosti sa Općim okvirnim sporazumom za mir.

Kompanija Hifa-Oil kroz dosadašnju dugogodišnju saradnju uspješno je odgovorila svim potrebama i dodatnim zahtjevima snaga EUFOR-a za naftinim derivatima te će potpisivanjem ovog ugovora nastaviti biti pouzdan snabdjevač jedinica EUFOR-a u svim uvjetima.

Akta